Mestna občina Celje tudi s pomočjo državnih sredstev realizirala projekt novega prizidka k Osnovni šoli Hudinja

Foto: Gregor Katič

Včeraj so se učenci in učiteljski zbor razveselili novega prizidka k Osnovni šoli Hudinja, ki bo odpravil dolgoletno prostorsko stisko in zagotovil odlične pogoje za vzgojno-izobraževalno delo. Gre za pomemben dogodek, ki se ne bo zapisal samo v zgodovino šole, temveč celotne lokalne skupnosti.

Osnovna šola Hudinja je z dvonadstropnim prizidkom pridobila 1.453 kvadratnih metrov novih prostorov oziroma 12 novih, svetlih, sodobnih učilnic, 5 kabinetov in ostale spremljajoče prostore.

V sklopu projekta je bilo obnovljenih tudi 334 kvadratne metre površin v 63 let stari šolski zgradbi. Nekatere učilnice v pritličju so v sklopu del preuredili v garderobe, dve učilnici sta bili preurejeni v učilnico tehnike in likovnega pouka, ena pa v učilnico za gospodinjstvo. Med obstoječim in novim traktom stoji pritlični vhodni objekt z nadstrešnico, vetrolov ter podaljšane garderobe. Pred šolski poslopjem so sedaj urejena tudi parkirišča za dostavo otrok in za invalide ter plato.

Za Mestno občino je bila gradnja prizidka k OŠ Hudinja ena od prednostnih nalog. Mestni svet Mestne občine Celje je leta 2018 sprejel spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja, ki je omogočil širitev objekta. V letu 2019 se je začela izdelava idejnega projekta, v letu 2020 pa je bila zbrana in pripravljena vsa potrebna dokumentacija.

Gradnja se je začela 6. januarja 2021 in je kljub epidemiji potekala skoraj nemoteno. Sprva so načrtovali, da bo končana že decembra lani, vendar se je uraden zaključek del zaradi objektivnih okoliščin podaljšal za dober mesec dni. 21. januarja letos je bil opravljen tehnični pregled objekta, prejšnji teden so dobili uporabno dovoljenje, danes pa so se vsi skupaj veselili ob novem zgodovinskem mejniku šole, ki bo vplival na sedanjo generacijo otrok in še mnoge druge.

Vrednost projekta Izgradnja prizidka k OŠ Hudinja – okoljsko manj obremenjujoča gradnja znaša 2.250.810 evrov. Od EKO sklada bo celjska občina letos prejela 397.699 evrov nepovratnih finančnih spodbud. Prijavili so se tudi na javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu. Od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so lani septembra prejeli sklep o izboru predlogov dodatnih projektov za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v RS v proračunskem obdobju 2022-2024. Januarja letos so sprejeli sklep in pogodbo, po kateri bod17o še v letošnjem letu prejeli 1.007.439 evrov.

Avtor: MOC