Mestna občina Celje: Uredili bomo območje dvorišča Rimljanke

Foto: Pixabay

Mestna občina Celje nas je obvestila, da so po dolgih letih napornih usklajevanj z ostalimi lastniki dosegli kompromis in pridobili soglasje za preureditev ožjega območja dvorišča Rimljanke, ki bo pripomogla k celovitemu izgledu tega dela mestnega jedra. Z gradbenimi deli so začeli ta teden, investicija pa je ocenjena na okoli 67.500 evrov z ddv.

Na Mestni občini Celje si pri urejanju starega mestna jedra prizadevajo za celovite prostorske rešitve znotraj manjših stanovanjskih karejev, ki ne služijo samo parkiranju, ampak izboljšujejo bivalne razmere. Nekaj manj kot 430 kvadratnih metrov veliko površino za Rimljanko bodo na novo asfaltirali, uredili bodo odvodnjavanje, označili intervencijsko pot in namestili novo nadstrešnico ter manjkajočo javno razsvetljavo. Gradbena dela bo izvajajo podjetje Remont NG, d. o. o., iz Žalca. Projekt bo izveden po pogojih in s soglasjem celjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Celotno območje starega mestnega jedra je namreč razglašeno za kulturni spomenik naselbinske dediščine. Stanovalce tega dela mesta so obvestili o načrtovanih delih in jim v času gradnje zagotovili nadomestna parkirišča na bližnjih lokacijah.

Letos so pri Mestni tržnici Celje, v neposredni bližini dvorišča Rimljanke, uredili nov trg, ki tržnici zagotavlja več tržnega prostora in je hkrati namenjen različnim družabnim  dogodkom. Pod krošnjo divjega kostanja so namestili leseno krožno klop, na kateri občani in obiskovalci radi posedijo.

Obnova dvorišča Rimljanke predstavlja zadnjo izvedbeno etapo obnove javnih površin v ožjem delu mestne tržnice, ki s tem pridobiva na svoji atraktivnosti.

Mestna občina Celje