Mestna občina Celje: V Celju pozdravljajo predlog vladnega Odloka o območjih degradiranega okolja in ukrepih za izboljšanje kakovosti tal

Foto: Mestna občina Celje

Vlada Republike Slovenije je minuli torek v javno obravnavo predala Odlok o določitvi degradiranega okolja in programu ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na območju Mestne občine Celje. Gre za zahteven projekt, ki potrebuje celovit, usklajen in strokoven pristop. Na Mestni občini Celje so veseli, da so jih na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo vključili v pripravo Odloka.

Sanacija degradiranih območij je velikega pomena za občanke in občane Celja in za generacije, ki prihajajo za nami, zato bodo z največjo mero odgovornosti in strokovnosti sodelovali pri oblikovanju dokončne vsebine Odloka in Odredbe, v nadaljevanju pa tudi pri določitvi programa ustreznih ukrepov. Odredba, pri pripravi katere doslej niso sodelovali, bo razvrstila območje Mestne občine Celje v dve stopnji obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal, kar bo podlaga za sprejetje izvedbenega programa, ki bo določil konkretne ukrepe, natančen potek in časovni okvir sanacije degradiranih javnih površin. Pričakujejo, da bodo pripravljavci navedenih aktov tudi v prihodnje upoštevali njihove predloge in da bodo sanacijski ukrepi usklajeni z določili Občinskega prostorskega načrta (OPN), ki je v pripravi, in dejanskim stanjem v prostoru.

Župan Matija Kovač pravi: “Pozdravljam predlog Odloka, ki ga je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) predhodno uskladilo tudi z Mestno občino Celje. Odlok predstavlja podlago za izvedbeni program, ki bo določil natančen potek sanacije žarišča degradacije tal, Stare Cinkarne ter nekatere druge ukrepe za varno in zdravo rabo prostora. Na Mestni občini Celje bomo v okviru programa ukrepov sodelovali predvsem s pripravo potrebnih prostorskih aktov ter z informiranjem javnosti o ukrepih za varovanje zdravja in okolja.«

Na Mestni občini Celje so že aktivno pristopili k iskanju rešitev za degradirana območja in Celje kot partnersko mesto pridružili mednarodnemu urbanističnemu natečaju Europan 17, v okviru katerega iščejo inovativne rešitve, ki jih bodo snovali arhitekti in urbanisti. EUROPAN je znan po drugačnih pogledih, ambicioznih pristopih in v Celje prihaja v prelomnem času z zelo aktualno temo “Mesta, ki živijo: misliti o arhitekturi s skrbjo za vsa naseljena okolja”. EUROPAN evropskim mestom že 30 let služi kot platforma za iskanje naprednih idej in razvijanje strategij za aktualne prostorske izzive.

Mestna občina Celje