Mestna občina Celje: Več kot milijon evrov za sofinanciranje programov in projektov na različnih področjih

Foto: pixabay.com

Mestna občina Celje je v minulih dneh objavila prve iz niza razpisov, s katerimi sofinancira projekte in programe, ki jih pripravljajo organizacije, društva in posamezniki na področju kulture, športa, zdravstva, sociale, veteranskih organizacij itn. Po nedavnem sprejetju občinskega proračuna za leto 2023 so izpolnjeni pogoji za objavo vsakoletnih razpisov.

Na spletni strani Mestne občine Celje so tako objavljeni javni razpisi za izbiro kulturnih projektov, ki jih bodo sofinancirali v tem letu, razpisi za sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade, za projekte s področja socialne in zdravstvene dejavnosti, za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Mestni občini Celje.

Prav tako so objavili javni razpis za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje, ki niso predmet drugih financiranj iz javnih sredstev za leto 2023 ter razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev v naši občini.

Skupna vrednost sofinanciranja Mestne občine Celje za vse omenjene javne razpise znaša 1.218.00,00 evrov.

Roki za prijave na javne razpise se iztečejo konec aprila ali v začetku maja, celotna besedila razpisov pa so objavljena na spletni strani Mestne občine Celje.

V petek je izšel razpis za letovanje v počitniških kolonijah v Celjskem domu v Baški, v začetku prihodnjega tedna, po praznikih, pa bodo objavili tudi razpis za spodbude v kmetijstvu.

Mestna občina Celje