Mestna občina Celje: Vodovod pri ZD Celje in rekonstrukcija dela Ipavčeve ulice

Foto: MOC

Iz Mestne občine Celje so sporočili, da so pri Zdravstvenem domu v Celju pred kratkim začeli z obnovo starega in dotrajanega vodovoda, ki je bil zgrajen še iz sive litine, na nekaterih mestih pa tudi iz azbestno cementnih cevi. Položili bodo 207 metrov novega vodovoda, ki bo zgrajen iz cevi iz duktilne litine, in zamenjali vodovodne priključke.

V sodelovanju z javnim podjetjem VO-KA Celje, d. o. o., bodo dela zaključili predvidoma do konca septembra. Izvajalec gradbenih del je podjetje Sial, d. o. o., investicija pa bo stala okoli 78.000 evrov. Občane v času gradnje prosijo za razumevanje in previdnost.

 Celovita rekonstrukcija dela Ipavčeve ulice

Mestna občina Celje bo v sodelovanju z javnima podjetjema VO-KA Celje, d. o. o., in Energetika Celje, d. o. o., obnovila komunalno infrastrukturo na območju Ipavčeve ulice in sicer na odseku od Gregorčičeve ulice do objekta Policijske uprave Celje. Hkrati bo obnovila tudi dotrajane prometne površine.

Projekt, ki je ocenjen na okoli 272.000 evrov, bo zajemal izgradnjo 160 metrov nove kanalizacije,185 metrov novega vodovoda z vodovodnimi priključki, 185 metrov novega plinovoda ter okoli 200 metrov na novo urejenih prometnih površin. Tudi ta projekt bo izvajalo podjetje Sial. Obnova bo predvidoma trajala pet mesecev, v tem času pa bosta promet in parkiranje na tem območju ovirana.

Vir: MOC