Mestna občina Celje: Z rebalansom proračuna do sredstev za obnovo Stare grofije in Vile Sonja

Foto: Mestna občina Celje

Mestni svet Mestne občine Celje je na minuli 5. redni seji sprejel rebalans letošnjega proračuna. Rebalans je narekovala možnost pridobitve nepovratnih sredstev za dva projekta, obnovo Stare grofije (Celeia antiqua – vila s freskami) ter za rekonstrukcijo objekta Vila Sonja na Kersnikovi 1, kjer bo urejen Center za duševno zdravje odraslih. Da bi lahko kandidirali za nepovratna sredstva, je treba imeti v proračunu pripravljene ustrezne podlage. Rebalans sicer prinaša še nekaj manjših sprememb, ki pa nimajo bistvenega vpliva na višino in vsebino proračuna.  

Ob sprejemanju proračuna marca 2023 in v vmesnem času še ni bila izkazana možnost za pridobitev nepovratnih sredstev za omenjena projekta. Projekta sta bila sicer v proračunu že predvidena, z rebalansom pa opredeljujemo konkretnejšo vsebino oziroma višino predvidenih sredstev. Projekta Celeia antiqua – vila s freskami in Vila Sonja sta skupno ocenjena na 4,4 milijone evrov.

Skupni prihodki proračuna bodo tako z rebalansom znašali 79,9 milijona evrov, odhodki pa nekaj več kot 84 milijonov evrov.

Mestni svet se je na seji seznanil še s poročilom nadzornega odbora Mestne občine Celje o nadzornem pregledu Zaključnega računa proračuna MOC za leto 2022.

Večji del minule 5. redne seje je bil sicer posvečen obravnavi letnih poročil o delovanju javnih podjetij, katerih edina družbenica je Mestna občina Celje (Celeia, Zelenice, ZPO Celje, Energetika Celje, Inkubator Savinjske regije Celje in Nepremičnine Celje).

Na seji so se mestni svetniki seznanili tudi s projektom »Upravljanje mobilnosti v Mestni občini Celje« ter uvedbo osrednje mestne aplikacije in kartice Centralka. S 1. julijem se bo začelo poskusno obdobje.

Na skorajšnjo uvedbo Centralke se nanaša tudi odlok o dopolnitvah in spremembah  Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje, ki ga je mestni svet sprejel po skrajšanem postopku. V spremenjenem odloku je opredeljen način izkazovanja plačane parkirnine z mobilno aplikacijo Centralka ali mestno kartico Centralka.

Mestni svetniki so se seznanili tudi s Poročilom o delovanju Policijske postaje Celje za leto 2022.

Mestna občine Celje