Mestna občina Celje za lažjo prijavo napak na javni razsvetljavi pripravila navodila s slikovnim gradivom

Foto: MOC

Mestna občina Celje sporoča, da z novim letom telefonska številka podjetja Elektro Celje, d. d., na katero so lahko občani doslej sporočali napake na napravah javne razsvetljave na območju občine, ni več na razpolago. Pri tem opažajo, da mnogi občani že dalj časa tovrstne napake uspešno javljajo preko sistema Servis 48, kljub vsemu ostajajo nekatere težave pri uporabi te aplikacije. Da bi uporabnikom olajšali postopek so sedaj pripravili navodila, ki so jih opremili s fotografijami. Za osebe, ki niso tako vešče uporabe digitalnih naprav so za pomoč na voljo koordinatorji krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

Servis 48 je dostopen preko spletnega brskalnika www.servis48.si na osebnem računalniku, tablici ali pametnem telefonu.

V nadaljevanju je predstavljeno slikovno in tekstovno gradivo glede uporabe aplikacije

  1. Na Servisu 48 kliknite rumeni okvir VNOS pobude:
Foto: MOC

2. Desno zgoraj se vam prikaže Podatki o pobudi. Kliknite na Izberite tip pobude.

Foto: MOC

3. Med pobudami z različnih področij kliknite na Javna razsvetljava, ki je četrta po vrsti.

Foto: MOC

4. Kliknite na moder okvir OK.

Foto: MOC

5. V iskalnik (belo polje z lupo) vpišite ulico in hišno številko, kjer ste opazili napako, zemljevid vas postavi na najbližji naslov, kjer je zaznana okvara. Lahko pa kliknite na sivo polje »prikaži markacijo«, s katero določite območje napake na javni razsvetljavi.

Kliknite moder okvir naprej.

Foto: MOC

6. Če poznate svetilko oziroma kandelaber, kjer se nahaja okvara, lahko na zemljevidu kliknete točko ali več točk. S klikom na posamezno točko se bo le ta obarvala.

Kliknite moder gumb naprej.

Foto: MOC

7. V spodnjem oknu izberite vrsto okvare. V opisni okvir pa lahko še dodatno opišete okvaro.

Kliknite gumb naprej.

Foto: MOC

8. Vpišite svoje in ime in priimek ter telefonsko številko.

Kliknite moder okvir Prijavi okvaro

Foto: MOC

S tem je vaša prijava uspešno oddana. Mestna občina Celje bo skupaj z vzdrževalci poskrbela, da bo okvara v najkrajšem možnem času odpravljena.

Vir: Mestna občina Celje