Mestna občina Celje: Za več kot 30 kilometrov varnejših kolesarskih poti v mestu

Slika je simbolična. (Foto: pixaba.com)

Sredi tega meseca so se končala gradbena dela v sklopu projekta Mreža kolesarskih povezav v Mestni občini Celje, s katerim je bilo v mestu zgrajenih, na novo urejenih in označenih več kot 40 povezav, v skupni dolžini dobrih 33,6 kilometra. Projekt, ki je vreden 2,5 milijona evrov in je bil sofinanciran tudi z evropskimi sredstvi, je omogočil bolj varno in prijetno kolesarjenje po mestu.

Pri uresničevanju projekta, katerega začetek sega v leto 2020, je šlo za gradnjo novih kolesarskih odsekov (od ceste ločenih kolesarskih stez), urejanje kolesarskih pasov na cestah, označevanje pasov za t.i. mešani promet – delitev površin z osebnimi vozili (sharrow), postavitev prometne signalizacije ipd.

Večja gradbenih dela so bila opravljena na Lavi, Ljubljanski cesti, na cesti Medlog – Celje,

Zgrajena je bila nova kolesarska steza ob Savinjskem nabrežju ipd. Na ostalih območjih je šlo predvsem za manjše razširitve in ponižanja robnikov, največ pa je bilo zarisov kolesarskih poti, označb za mešani promet ter postavitev prometnih znakov.

V okviru projekta je bila urejena še ostala kolesarska infrastruktura, postavljeni so bili novi števci za kolesarje, informativne kolesarske table in servisna stojala.

V nekaterih ulicah je bila v sklopu projekta izvedena sprememba prometne ureditve, v ta namen so bila nekatera parkirna mesta preurejena v del kolesarskih poti. S tem ukrepom so zagotovili več prostora za kolesarje in izboljšali njihovo varnost, hkrati so želeli spodbudili kolesarjenje kot trajnostno obliko prevoza.

Projekt Mreža kolesarskih povezav v MOC je vreden 2,5 milijona evrov. Evropsko sofinanciranje pri tem znaša 1,4 milijona evrov (Evropski sklad za regionalni razvoj – ESRR), ministrstvo za infrastrukturo je zagotovilo 289 tisoč evrov, 358 tisoč evrov predstavljajo nepovratna sredstva na podlagi financiranja občin, lastni delež MOC pri projektu je 662 tisoč evrov.

Kljub zaključku štiriletnega projekta pa urejanja kolesarskih poti v Mestni občini Celje še ne bo konec. V novi finančni perspektivi (2021 – 2027) se nameravajo v sklopu programa Celostne teritorialne naložbe (CTN) znova potegovati za nepovratna evropska sredstva in nadaljevati urejanje varnih kolesarskih poti, tudi v primestnih naseljih.

Projekt Mreža kolesarskih povezav v MOC v številkah:

44  na novo urejenih kolesarskih povezav (nove steze, označeni kolesarski pasovi itn)

33,6 km dolžina urejenih povezav

7 novih kolesarskih števcev

10 kolesarskih informativnih tabel

3 servisna stojala

Mestna občina Celje