Mestna občina Celje: Začetek obnove Vile Sonja za ureditev Centra za duševno zdravje odraslih

Foto: MOC

V minulih dneh se je začela obnova Vile Sonja na Kersnikovi ulici, ki bo v prihodnje namenjena delovanju Centra za duševno zdravje odraslih, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma Celje. Pogodbena vrednost del, s katerimi bodo zagotovili sodobne, varne in funkcionalne prostore za izvajanje zdravstvenih storitev, znaša nekaj več kot 1,4 milijona evrov. Naložbo bo sofinanciralo tudi Ministrstvo za zdravje, zaključek del pa je predviden jeseni prihodnje leto.  

Meščanska stavba Vila Sonja je bila zgrajena leta 1923. Nahaja se izven mestnega središča, ob Kersnikovi ulici, na območju rabe površin, ki so namenjene Splošni bolnišnici Celje. Stavba je bila v precej slabem stanju, zato so se na Mestni občini Celje odločili, da jo obnovijo in namenijo delovanju Centra za duševno zdravje odraslih, ki sicer deluje pod okriljem Zdravstvenega doma Celje. Pogodbena vrednost del, s katerimi bodo zagotovili sodobne, varne in funkcionalne prostore za izvajanje storitev Zdravstvenega doma Celje, znaša nekaj več kot 1,4 milijona evrov.

Mestna občina Celje je junija lani na Ministrstvo za zdravje posredovala tudi vlogo za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, v kateri so prijavljali ureditev prostorov za izvajanje programa Centra za duševno zdravje odraslih. Ministrstvo je vlogo odobrilo, s tem pa bo projekt sofinanciralo v višini približno polovice celotne vrednosti projekta.

Obnovitvena dela stavbe bodo potekala po smernicah celjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS (ZVKDS), za izvajalca del, ki bodo zaključena predvidoma v petnajstih mesecih, pa je bilo izbrano podjetje Remont d. d. Zunanji gabariti stavbe – njena bruto tlorisna površina v skupno treh etažah znaša 758,33 m2, se z obnovo ne bodo spremenili. Predvidena je obnova nosilne in strešne konstrukcije, fasade, menjava stavbnega pohištva, celostna ureditev notranjih prostorov, menjava strojnih in elektro inštalacij ter ureditev meteorne in fekalne kanalizacije.

V sklopu projekta je predvidena tudi celostna ureditev zelenih, voznih, parkirnih in pohodnih površin, pri načrtovanju zunanje ureditve pa smo skupaj s projektantom v največji meri sledili ohranjanju zunanjega prostora in obstoječih zelenih površin – tudi dreves, ki obdajajo stavbo. Kljub temu pa je bil izvajalec ob začetku del primoran odstraniti dve magnoliji, o čemer kot investitor predhodno niso bili seznanjeni, saj sta bili drevesi predvideni za ohranitev. Kot je skupaj s projektantom pojasnil izvajalec, k začetku del ni bilo mogoče pristopiti brez odstranitve obeh dreves. Onemogočali sta namreč izkope okoli objekta, ki so potrebni za sanacijo kletnih prostorov, fasade, stavbnega pohištva in krovskih del. Veje dreves so se namreč razrasle tudi v samo fasado ter v notranjost objekta. Obstoječi magnoliji bo izvajalec po končani gradnji nadomestil z novima, ki bosta na primerni razdalji od obnovljenega objekta.

MOC