Mestna občina Celje bo na javni dražbi v mesecu juliju ponudila nezazidana stavbna zemljišča za večstanovanjsko gradnjo v Dečkovem naselju in Babnem

Foto: spletna stran Wikipedija

Po tem, ko so tudi mestni svetniki dali svoje soglasje bo Mestna Občina Celje v tem mesecu izvedla dve javni dražbi za prodajo nezazidanih stavbnih zemljišč za večstanovanjsko gradnjo, in sicer v Dečkovem naselju in v Babnem.

Lokacija Dečkovo naselje

Občina bo na javni dražbi ponudila 14.392 m² veliko zemljišče na območju občinskega prostorskega načrta Dečkovo naselje – DN10, kjer se predvideva večstanovanjska gradnja s podzemno garažno hišo in ureditev zelenih površin. Izklicno ceno je občina postavila pri 1.210.801,00 evrov brez davka na dodano vrednost. Izvedba javne dražbe bo 14. 7. 2020 v prostorih Mestne občine Celje.

Foto: MOC
Foto: MOC

Lokacija Babno

23. 7. 2020 bo Mestna občina Celje na dražbi ponudila dve nezazidani stavbni površini v izmeri 7.476 m² in 4.101 m² v Medlogu. Za prvo zemljišče je občina postavila izklicn ceno pri 607.275.00 evrov in za drugo pri 333.124,00 evrov brez davka na dodano vrednost.

Občinski prostorski načrt predvideva na tem mestu večstanovanjsko gradnjo z garažno hišo, parkirišče in ureditev zelenih površin. Gre za del nove stanovanjske soseske na skrajnem zahodnem delu Celja.

Foto: MOC
Foto: MOC

M.I.