V okviru projekta eCentral je Mestna občina Velenje pričela z energetsko obnovo stavbe Ljudske univerze Velenje. V prvi fazi, ki bo predvidoma končana do sredine oktobra, bodo zamenjali sijalke v objektu z nizkoenergijskimi, namestili termostatske ventile, zamenjali oba vetrolova, izolirali streho in namestili sončno elektrarno na streho stavbe. Obnova bo financirana iz sredstev evropskega projekta eCentral, občinskih sredstev in prispevkov, zbranih s pomočjo množičnega financiranja.

Obnova Ljudske univerze Velenje bo prvi projekt energetske obnove v Sloveniji, ki bo izveden s sodelovanjem občanov in bo koristil sredstva zbrana s pomočjo množičnega financiranja. Projekt zasleduje direktivo Evropske skupnosti glede energetske učinkovitosti pri prenovi in gradnji novih objektov, ki bo zahtevala izvedbo sanacije/gradnjo javnih objektov v skladu s skoraj ničenergijskimi standardi (nZEB). Projekt ECentral želi pokazati, da je pristop k sanacijam in izgradnjam javnih objektov v skladu s smernicami nZEB mnogokrat optimalna in stroškovno učinkovita dolgoročna rešitev. Skoraj ničenergijska stavba pomeni stavbo z zelo visoko energetsko učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini.

Vodilni partner projekta je Regionalna energetska agencija Severozahodne Hrvaške. Projektni konzorcij sestavlja še osem partnerjev iz petih držav (Slovenije, Italije, Hrvaške, Avstrije in Madžarske).

Projekt eCentral je financiran s strani Evropske unije iz programa Interreg CENTRAL EUROPE. Celotna vrednost projekta je 2.676.235,61 evra. Vrednost projekta za Mestno občino Velenje znaša 194.161,90 evra, 85 % oziroma 165.037,62 evra, sofinancira EU, 15 % oziroma 29.124,28 evra pa Mestna občina Velenje. Projekt se je začel v letu 2017 in bo trajal do konca februarja 2021.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani http://lepicenter.velenje.si/.

Vir: velenje.si