S strani Mestne občine Velenje je bil objavljen razpis za oddajo 15 oskrbovanih stanovanj v najem. Kot poroča spletni portal Novega tednika bodo vloge za najem stanovanj, ki naj bi bila vseljiva do konca letošnjega leta, sodelavci v vložišču občine sprejemali do vključno 7. junija.

Izvajalec del gradi varovana stanovanja v neposredni bližini Doma za varstvo odraslih Velenje, med Kidričevo in Jenkovo ulico. Bodo pa na voljo občinska stanovanja kot tudi tista v lasti republiškega stanovanjskega sklada, kateri je pravico do razpolaganja z njimi prenesel na občino.

Kot poroča Novi tednik gre za sedem garsonjer in osem enosobnih stanovanj. Vsa stanovanja bodo opremljena s kuhinjo ter vgradno omaro do stropa. V stavbi bo skupni prostor za druženje, dvigalo, klet, kolesarnica, skupno parkirišče s 14 parkirnimi mesti.

S strani mestne občine je pripravljen tudi dohodkovni cenzus. Do najema teh stanovanj bo upravičen posameznik, ki bo imel pokojnine vsaj 768 evrov ali par, ki bo skupaj imel vsaj 1152 evrov pokojnine.

 

Vir: nt-rc.si