Mestni občini Celje za izdelavo dokumentacije vezane na trajno mobilnost skoraj 140 tisoč evrov evropskih sredstev

Odsek Dečkova cesta. (Foto: MOC)

Celje, 20. januar 2021 – Na povabilo vodilnega partnerja Mestne občine Novo mesto se je Mestna občina Celje odločila za sodelovanje v projektu ELENA trajna mobilnost (Elena TM). Preko projekta, ki ga sofinancira Evropska investicijska banka  lahko občine pridobijo sredstva za izvedbo različnih dokumentacij, ki so povezane z izvedbo investicij na področju trajne mobilnosti.

V projektu, ki se je uradno začel 1. januarja in bo trajal do konca leta 2024 so poleg nosilne občine Novo mesto, vključene še Mestna občina Celje, Občina Slovenske Konjice, Občina Zreče, Občina Slovenska Bistrica, mestne občine: maribor, Murska Sobota ter podjetji ELES in Pošta Slovenije.

Mestna občina Celje bo v okviru projekta za izdelavo dokumentacije prejela 139.500 evrov, izvedeni projekti na področju mobilnosti, pa bodo morali doseči deset kratnik te vrednosti.V sam projekt je tako MOC vključil naslednje projekte:

  • Upravljanje mobilnosti v MOC
  • Izgradnja dodatne kolesarske infrastrukture na občinskih cestah
  • Izgradnja dodatne državne (regijske) kolesarske infrastrukture
  • Širitev sistema izposoje javnih koles – bike sharing.

M.I.