Mestni svetniki prižgali zeleno luč rekonstrukciji stavbe Zdravstvenega doma Celje

Foto: MOC

Mestni svet Mestne občine Celje je na včerajšnji 23. redni seji najprej potrdil imenovanji novih direktorjev dveh javnih zavodov, Osrednje knjižnice Celje in Desetke. Mestni svetniki so tudi potrdili uvrstitev projekta Rekonstrukcija stavbe Zdravstvenega doma Celje na Gregorčičevi ulici 5 v načrt razvojnih programov (NRP) Mestne občine Celje za leti 2023 in 2024. Hkrati so potrdili spremembe NRP za projekta »Rekonstrukcija lokalne ceste v Košnico pri Celju« in »Obrtna cesta v Celju« zaradi spremenjene pogodbene vrednosti oziroma dinamike izvedbe gradbenih del.

Mestna občina Celje je s projektom Rekonstrukcija stavbe ZD na Gregorčičevi ulici 5 bila uspešna na javnem razpisu Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v RS za leti 2022 in 2023. V ta namen je Mestna občina Celje od ministrstva za zdravje prejela sredstva v višini 1.870.442 evrov, vrednost celotne investicije pa znaša 3.416.872 evrov.

Predlog o uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov Mestne občine Celje za leti 2023 in 2024 predvideva izvedbo investicije s sredstvi ministrstva za zdravje in sredstvi Zdravstvenega doma Celje v višini 1.546.451 evrov. Sprejem Sklepa o uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov Mestne občine Celje je potreben zato, ker mora Mestna občina Celje skladno s pogoji javnega razpisa pred podpisom pogodbe predložiti dokazilo, da je projekt uvrščen v NRP Mestne občine Celje.

Avtor: MOC