Mestni svetniki v Celju dali zeleno luč ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ZELENI-CE

Foto: pixabay.com

Na torkovi seji mestnega sveta v Celju so tamkajšnji svetniki po hitrem postopku sprejeli odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ZELENI-CE, ki bo opravljal dejavnosti urejanja in vzdrževanja zelenih in drugih površin. Z novim zavodom se bosta združila Režijski obrat Mestne občine Celje in »zeleni del« javnega podjetja Simbio d.o.o.. Obrat, ki bo imel poslovne prostore na Cinkarniški cesti 19, kjer se že sedaj nahaja Režijski obrat bo pričel delovati predvidoma v začetku prihodnjega leta.

Z novim zavodom ZELENI-CE se bo združilo operativno in strokovno znanje zaposlenih v obeh javnih službah, kar zagotavlja kvalitetnejšo organizacijo dela, kvalitetnejše storitve in hitrejšo odzivnost za potrebe občanov. Prav tako bodo s tem omogočili uveljavitev novih vsebin, širitev delovanja in nastop na trgu, čeprav bo glavna dejavnost ostala javna služba. Osnovno poslanstvo novega zavoda bo ostalo vzdrževanje zelenih površin in okolice.

Zavod bo samostojno in enovito skrbel za urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih površin, bo to prineslo enostavnejše sodelovanje z občani. Trenutno se pogosto dogaja, da se občani zaradi košnje, obrezovanja in drugih del obračajo na Simbio d.o.o in preko Servisa 48 hkrati tudi na Režijski obrat, kljub temu, da so področja njihovega dela sedaj razdeljena.

Financiranje novega zavoda bo v celoti zagotovljeno iz proračunskih sredstev on ne bo povzročilo dodatnih stroškov. Za delovanje Režijskega obrata je bilo letos v proračunu občine zagotovljenih 600.000 evrov, za pogodbe s podjetjem Simbio d.o.o. pa so namenili še okoli 400.000 evrov.

Režijski obrat je Mestna občina Celje ustanovila 6. 4. 2010 in v njem je zaposlenih 18 ljudi, v zelenem delu Simbija je zaposlenih 11 ljudi. Po stečaju Vrtnarstva Celje, ki se je zgodil 11. aprila 2011 se je nekaj ljudi zaposlilo v Simbiu, kjer so uvedli dejavnost urejanja javnih površin.

M.I.