Mestno redarstvo v Celju v poostren nadzor nad čiščenje pasjih iztrebkov

Foto: pixabay.com

Mestna občina Celje je lastnike psov že večkrat prosila, da v urbanem okolju počistijo iztrebke in tako pripomorejo k čistemu in urejenemu mestu, se je v zadnjem času stanje na tem področju znova poslabšalo. Mnogi občani so nezadovoljni, ker med sprehodom opažajo, da po zelenicah, sprehajalnih poteh in tudi po mestnih ulicah ležijo pasji iztrebki. Neodgovorno ravnanje nekaterih lastnikov psov je nedopustno, zato bo mestno redarstvo poostrilo nadzor. Če lastnik psa kljub opozorilu ne bo počistil iztrebkov, mu bo mestni redar izrekel globo v višini 80 evrov.

V mestu Celje je na različnih koncih okoli 80 košev za pasje iztrebke, ki jih družba Simbio redno prazni in predaja v mehansko-biološko obdelavo. Ker je pobiranje pasjih iztrebkov nujno potrebno iz higienskega in okoljevarstvenega vidika, lastnike psov znova pozivamo, da ravnajo odgovorno do ostalih ljudi in okolja.

V pasjih iztrebkih je izredno veliko bakterij, parazitov in glist, ki so škodljivi za ostale pse in tudi ljudi, zlasti za otroke in tiste, ki imajo oslabljen imunski sistem. Poleg tega pasji iztrebki onesnažujejo zemljo s patogenimi klicami. Prav tako je nedopustno, da so fasade zgradb v starem mestnem jedru, kandelabri in tlakovci onesnaženi s pasjim urinom. Javno podjetje Simbio urin spira s tlakov in kandelabrov, s fasad pa ga ne more.

V zadnjem času v mestu beležijo širjenje vandalizma. Neznanci uničujejo koše za odpadke in jih mečejo v Savinjo, znašajo se tudi nad kolesi iz sistema KolesCE. S svojim ravnanjem povzročajo veliko škodo. Namerno uničevanje javne lastnine in kakršnokoli obliko vandalizma strogo obsojamo. V sodelovanju s policijo bo občina storili vse, kar je v njeni moči, da bo tovrstno početje preprečila.

Vir: MOC