Milijon evrov evropskih sredstev za vzpostavitev mobilnih timov, ki bodo omogočali izvedbo rehabilitacije na domu

Twitter

Ljubljana, 15. januar 2021 – Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis »Mobilni timi za rehabilitacijo«, ki ga bo objavilo Ministrstvo za zdravje. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, znaša milijon evrov in jih bo zagotovil Evropski socialni sklad.

Z javnim razpisom želijo zagotoviti sredstva za vzpostavitve treh mobilnih timov, ki bodo izvajali programe rehabilitacije na domu ranljivejših oseb. V program bodo lahko vključene osebe, ki so starejše od 65 let, živijo doma in zaradi težav s premikanjem, odsotnostjo socialne mreže ali drugih oviranosti težje dostopajo do storitev rehabilitacije. Vzpostavljeni in delujoči mobilni timi bodo lahko pripomogli k ohranjanju ali pridobivanju najvišje stopnje zdravja in dobrega počutja starejših ljudi ter k zmanjšanju obsega njihove odvisnosti od drugih.

Razvoj rehabilitacije na domu je pomemben tudi z vidika varovanja zdravja in preprečitve širjenja nalezljivih bolezni na starejšo populacijo. To je pomemben ukrep, saj je dosedanje dogajanje pokazalo, da lahko s premišljenim omejevanjem nenujnih stikov zelo učinkovito preprečujemo širjenje virusa. Poleg tega pa tako v ospredje stopa tudi nuja po razvoju rehabilitacije na daljavo.

M.I.