20. decembra 2017 je Generalna skupščina OZN, na pobudo Slovenije, soglasno sprejela resolucijo, s katero je 20. maj razglasila za svetovni dan čebel (SDČ). Na ta dan se vsako leto še posebej opozori svetovno javnost na pomen ohranjanja čebel in drugih opraševalcev za celotno človeštvo, hkrati pa je tudi priložnost za poziv h konkretnim aktivnostim za njihovo ohranjanje. V letih od razglasitve so se v Sloveniji in tudi v EU izvedle številne aktivnosti za ohranjanje čebel in drugih opraševalcev. Aktivnosti Slovenije bodo potekale tudi v naslednjem letu. Včeraj se je sestala medresorska delovna skupina, ki se je seznanila z dosedanjimi aktivnostmi in dosežki, povezanimi s SDČ ter opredelila izhodišča za obeležitev SDČ v letu 2021, ki bo tik pred predsedovanjem Slovenije Svetu EU.

Pobudnica projekta za razglasitev svetovnega dne čebel je bila leta 2014 Čebelarska zveza Slovenije (ČZS). Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ), ČZS ter ostali partnerji in državni resorji so, po večletnem trdnem delu, iskanju podpore in zahtevnih uradnih postopkih za potrditev pobude, pred tremi leti uspeli, da je Generalna skupščina OZN 20. maj razglasila za svetovni dan čebel (SDČ), kar predstavlja enega večjih diplomatskih dosežkov Slovenije. Na MKGP se zavedajo pomena in odgovornosti, ki jih je prinesla razglasitev SDČ, zato vsako leto sodelujejo in organizirajo številne dogodke, s katerimi ozaveščajo in opozarjajo na ohranjanje in pomen čebel in drugih opraševalcev ter izvajajo druge sistemske aktivnosti, pomembne za čebelarstvo.

Včeraj se je sestala Medresorska delovna skupina za pripravo izhodišč in strokovnih podlag ter izvedbo načrta aktivnosti za projekt »Svetovni dan čebel« do leta 2022. Na sestanku so pregledali aktivnosti, ki so bile izvedene v preteklem obdobju na podlagi Načrta aktivnosti Vlade RS za projekt SDČ do leta 2022 (sprejet na Vladi RS maja 2019) ter se pogovorili o prihodnjih aktivnostih, predvsem tudi v luči predsedovanja Slovenije Svetu EU. Aktivnosti promocije svetovnega dne čebel, ki so bile opravljene v preteklih treh letih, so potekale ob sodelovanju države in čebelarjev in so prispevale k veliki prepoznavnosti Slovenije, slovenskega čebelarstva, Kranjske čebele, čebeljih pridelkov in apiturizma na mednarodni ravni. Vsako leto so pri promociji SDČ zelo aktivna in uspešna tudi veleposlaništva v okviru MZZ po vsem svetu, ki na različne načine informirajo in promovirajo pomen SDČ in posledično Slovenijo z vsemi njenimi potenciali.

Več lahko preberete tukaj.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano