Minilo 10 let od prve robotsko asistirane operacije v Sloveniji, izvedene v Celju

Robotska ekipa abdominalne kirurgije. (Foto: SB Celje)

V tednu, ki je za nami je minilo 10 let od prve robotsko asistirane operacije v Sloveniji, ki so jo izpeljali v Splošni bolnišnici Celje. Ob spominu na ta pomemben dogodek so v bolnišnici zapisali:

“V tem obdobju je bolnišnica vložila veliko lastnih sredstev v zagotovitev materialne opreme, potrebnega vzdrževanja, zagotovitev izobraževanja kadrov različnih profilov ter v zagotovitev učinkovite organizacije in logistike prilagojene robotski kirurgiji. Za področje urologije imamo usposobljene tri samostojne operaterje, eden je usposobljen za operacije na področju abdominalne kirurgije. Poleg njih je za delo z robotskim sistemom usposobljenih tudi 6 asistentov, več ekip inštrumentark in anestezije, ki je za področje robotsko asistiranih operacij specifična ter ekipo na patologiji. Z robotskim sistemom namreč povečini operiramo paciente z rakavim obolenjem. Ker prvi robotski sistem zaradi odločitve proizvajalca ni imel več možnosti nadaljnjega vzdrževanja, smo leta 2018 nabavili nov robotski sistem.”  

Ob tem so še zapisali, da proizvajalec robotskega sistema vseskozi spremlja ključne parametre vsake operacije posebej in ti dokazujejo, da celjska bolnišnica dosega odlične rezultate, ki so primerljivi z robotskimi centri po svetu. “Operativne, pooperativne, onkološke in funkcionalne rezultate tega programa predstavljamo tudi na številnih strokovnih srečanjih doma in v tujini. Dejstvo, da v bolnišnici obstaja tehnološko napredna kirurgija, je pred naše kirurge prinesla tudi marsikateri strokovni izziv. Takšna je bila operacija pacienta s hemofilijo, ki je zbolel za rakom prostate in zato potreboval zdravljenje z radikalno odstranitvijo za rakom obolele prostate. Zaradi osnovne bolezni je bilo pri njem najprimernejše zdravljenje z robotsko asistiranim posegom, saj je tveganje za zaplete pri ostalih operativnih metodah preveliko”, so še zapisali v izjavi za javnost v SB Celje. 

M.I.