Minister za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvone Černač se je včeraj srečal z župani in županjami obsoteljskih, kozjanskih in haloških občin. Pogovarjali so se o izvajanja projektov v trenutnem programskem obdobju 2014–2020 in pripravah na novo obdobje 2021–2027.

 

Minister Černač je na gradu Strmol z županjo občine Kozje in župani občin Rogatec, Rogaška Slatina, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah, Šentjur in Dobje spregovoril o intenzivnih pripravah Načrta za okrevanje in odpornost, ki bo omogočil koriščenje sredstev evropskega svežnja za pomoč državam članicam po krizi, nastali zaradi pandemije COVID-19, in o pripravah na naslednjo večletno finančno perspektivo 2021–2027.

»Primanjkljaj v oskrbi za starejše je v Sloveniji velik. Načrtujemo, da bomo del razpoložljivih sredstev evropskega svežnja za okrevanje in odpornost kot tudi sredstev evropske kohezijske politike obdobja 2021–2027 namenili tej problematiki, krepitvi zdravstvenega sistema in bolnišničnih kapacitet. Za to območje je pomembno, da krepimo drugi zdravstveni center v državi, UKC Maribor in ostale regionalne bolnišnice,« je dejal minister.

Minister Černač je delovni obisk nadaljeval v Halozah, kjer se je srečal z župani in županjima občin Majšperk, Žetale, Videm, Podlehnik, Kidričevo, Cirkulane in Zavrč. Predstavniki občin so izrazili potrebo po državni in evropski finančni podpori občinskih projektov na področju cestne in okoljske infrastrukture, turizma in izboljšanja storitev v zdravstvu in oskrbe starejših. Minister je zbranim zagotovil, da vlada pri načrtovanju koriščenja razpoložljivih sredstev evropskega svežnja za okrevanje in sredstev evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 navedene potrebe izpostavlja. »Pri pogajanjih z evropskih institucijami bomo na teh potrebah tudi vztrajali,« je zatrdil minister.

Vir: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko