Minister Cigler Kralj: »Uveljaviti je treba vsaj minimalne standarde za osebe v nestandardnih oblikah dela«

Foto: Facebook

20. 7. 2021 je potekala delavnica na visoki ravni na temo platformskega dela. Ministri za delo iz Slovenije, Francije, Portugalske in Nemčije ter evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice so v dialogu s predstavniki ameriškega ministrstva za delo, socialnimi partnerji in drugimi deležniki razpravljali o globalnih priložnostih in izzivih platformskega dela.

Platformsko delo oziroma delo preko digitalnih spletnih platform ali aplikacij nenehno narašča in postaja vse bolj del našega vsakdana. Pandemija COVID-19 je širitev platformskega dela še pospešila in pričakuje se, da se bo trend še nadaljeval. Ker ima močno mednarodno dimenzijo, zahteva usklajeno ukrepanje na globalni ravni.

Minister Cigler Kralj je poudaril, da je »potrebno uveljaviti vsaj minimalne standarde za osebe v nestandardnih oblikah dela, s posebnim poudarkom na varnosti in zdravju pri delu ter ustrezni socialni zaščiti. Zagotavljanje pravičnih delovnih pogojev in ustrezne socialne zaščite vsem je osrednjega pomena za ustvarjanje odpornih in vključujočih trgov dela ne samo v času okrevanja, ampak predvsem dolgoročno v kontekstu demografskega, digitalnega in zelenega prehoda.«

Udeleženci so se strinjali, da je platformsko delo pomemben element digitalnega gospodarstva, vendar je potrebno zagotoviti poštene, dostojne delovne pogoje in socialno zaščito delavcev. Dogovorili so se, da bodo z dialogom nadaljevali tudi v bodoče.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti