Minister Jernej Vrtovec z županoma Zreč in Slovenske Konjice o izvedbi pomembnih infrastrukturnih projektov v obeh občinah

Foto: Občina Zreče

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se je v sredo, 15. decembra 2021 v Slovenskih Konjicah srečal s konjiškim županom Darkom Ratajcem in zreškim županom mag. Borisom Podvršnikom. Glavna tema pogovora so bili infrastrukturni projekti na območju obeh občin.

Pogovor je tekel o projektih Občine Slovenske Konjice (obvoznica ter cesta skozi Žiče) ter o projektih Občine Zreče, med katerimi je župan mag. Boris Podvršnik izpostavil predvsem podelitev koncesije za kamnolom Brinjeva gora, zapiranje kamnoloma Stranice, projekte Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo na območju občine Zreče (regionalna cesta Zreče-Rogla, regionalna cesta Stranice – Vitanje, kolesarske povezave iz Frankolovega preko Stranic, Zreč in do Slovenskih Konjic) ter izgradnjo razdelilne transformatorske postaje Zreče z daljnovodom iz Slovenskih Konjic. Govora je bilo tudi o preplastitvah in rekonstrukcijah cest v obeh občinah.

V zvezi s problematiko kamnolomov Brinjeva gora in Stranice so se dogovorili, da se v začetku prihodnjega leta sestanejo s civilnima iniciativama krajanov, ki živijo na teh območjih in ugotovijo, kakšne so možne rešitve za to, da bodo po eni strani zagotovili normalno kakovost življenja ljudi, po drugi pa v skladu z zakonodajo rešili morebitne težave.

»Podeljene so bile koncesijske pogodbe v skladu z zakonodajo, vemo pa tudi in se zavedamo, da prihaja do neprijetnosti za prebivalce, zato bo potrebno v zelo kratkem času najti primerno rešitev, sicer je sobivanje praktično nemogoče«, je dejal Vrtovec, ki je zadovoljen tudi s siceršnjim sodelovanjem med Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in obema občinama.

Avtor: Občina Zreče