Minister Šircelj: “Danes lahko govorimo o največjem povečanju pokojnin”

Foto: Ministrstvo za finance

Minister za finance Andrej Šircelj je včeraj v Portorožu nagovoril udeležence 4. konference pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Poudaril je, da je skrb za starejše za to vlado izjemno pomembna.

V uvodnem nagovoru 4. konference pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Portorožu je minister Šircelj sporočil, da “po covid-19 krizi lahko rečem, da je finančni sistem stabilen, gospodarstvo deluje, brezposelnost pa je nižja kot je povprečje v Evropski uniji in v evru območju.”

Razlog za to je po mnenju ministra dejstvo, da smo se na covid -19 odzvali hitro. “Ukrepi so vplivali na to, da je gospodarstvo lahko začelo okrevati in da na trgu dela ni večjih negativnih posledic. Uspelo nam je ohraniti delovna mesta.” Dodal je, da sicer drži, da smo se zadolžili, vendar pa smo s tem ohranili zdravje ljudi, delovna mesta in podjetja. “Dolg pa se bo zagotovo zniževal. Vsi finančni tokovi so nadzorovani,” je še poudaril.

Danes lahko govorimo tudi o največjem povečanju pokojnin. Še več, “pokojnine se ne bodo znižale,” je poudaril minister Šircelj. Skrb za starejše je za to vlado namreč zelo pomembna. “Med krizo smo starejšim dvakrat namenili tudi solidarnostni dodatek. Za domove za starejše je na primer v Načrtu za okrevanje in odpornost namenjenih 59 mio €.”

Minister je ob tej priložnosti spomnil, da “število upokojencev narašča, kar kažejo vse projekcije do leta 2070, ko naj bi število upokojencev naraslo za 20 %. Prelomno leto bo leto 2042, ko bo upokojencev več od zavarovancev.”

Zato je vlada pripravila Zakon o demografskem skladu in tudi Zakon o dolgotrajni oskrbi.

Glede demografskega sklada je minister poudaril, da demografski sklad ni edini vir pokojnin, je pa dolgoročni vir. “Njegov namen pa je sofinanciranje pokojninske blagajne in razbremenitev proračuna, da bomo lahko nemoteno izvajali socialne, razvojne, investicijske in druge politike države,” je poudaril minister.

Minister se je navezal tudi na Zakon o dolgotrajni oskrbi. Spomnil je, da so “vsi govorili, da denarja ni. Denar je. Denar je zagotovljen z zakonom.”

Glede prihodnjih korakov je minister izpostavil, da je treba iti v smeri zmanjševanja dolgov, vendar ne brezglavo. Pomembno je, da s prihodnjo politiko ne ogrozimo okrevanja in hkrati ohranjamo stabilnost javnih financ.

Ministrstvo za finance