Minister Uroš Brežan na ogledu treh ključnih projektov iz Načrta za okrevanje in odpornost, ki jih je v Šentjurju zagnala vlada Janeza Janše

Minister za naravne vire Uroš Brežan, si je skupaj z vršilko dolžnosti Direkcije Republike Slovenije za vode, mag. Nežo Kodre v Šentjurju in Podčetrtku ogledal nekatere projekte, ki jih občini izvajata v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Kot je bilo povedano ob delovnem obisku ministra Občina Šentjur in ministrstvo že od leta 2006 aktivno sodelujeta na področju ukrepov za večjo protipoplavno varnost.

V Šentjurju si je minister ogledal tri glavne projekte, ki so se pričeli v letu 2022 in sicer  izvedbo suhih zadrževalnikov Črnolica, na Voglajni in Lokarje na Pešnici ter manjših ureditev in zadrževalnikov na pritokih Hudičevega Grabna na jugozahodu naselja in ureditev vzhodnega dela. S tem se bo bistveno zmanjšala poplavna nevarnost za področje občine Šentjur.

Minister se je v sklopu svojega obiska mudil tudi v Kozjanskem parku na gradu Podsreda. “V letu 2023 bodo prioritete pri upravljanju Kozjanskega parka Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020 – 2030, spremljanje stanje naravnih vrednot, stanja vrst in izvajanje monitoringov, skrb za koristne organizme  ter izvajanje neposrednega nadzora v naravi. Poudarek bo tudi na vzdrževanju in nadgradnji infrastrukture za usmerjeno obiskovanje zavarovanega območja ter izvajanju ukrepov za zmanjševanje invazivnih tujerodnih vrst, trajnostno mobilnost ter za ekosistemske storitve in krajinske značilnosti,” so zapisali na ministrstvu.

Vir: Ministrstvo za naravne vire