Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec z župani Kozjanskega in Obsotelja podpisal protokol o nadaljnji uresničitvi infrastrukturnih projektov na 3 b razvojni osi

Foto: Ministrstvo za infrastrukturo

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je v minulem tednu z župani občin Šmarje pri Jelšah, Šentjur, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli podpisal protokol o nadaljnji uresničitvi infrastrukturnih projektov na 3 b razvojni osi ter območju Obsotelja in Kozjanskega.

 

“Protokol vsebuje nadaljnjo izvedbo že začetih in opredeljuje nove infrastrukturne projekte na območjih občin z namenom povečanja prepustnosti cest in dviga kakovosti prometnih uslug ter projektov iz programa trajnostne mobilnosti,« je ob podpisu dejal minister.

Podpisan protokol na območju občine Šmarje pri Jelšah vključuje pripravo državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo glavne Šentjur–Dobovec (šmarska obvoznica), rekonstrukcijo križišča z glavno cesto pri novi občini v Šmarju pri Jelšah, rekonstrukcijo križišč na glavni cesti na Mestinju in Smehovem bregu (odcep za Stranje) ter izgradnjo državne kolesarske povezave Šmarje–Belo–Mestinje–Podplat.

»Občina je pomagala državni direkciji pri pridobivanju soglasij lastnikov in služnosti za ureditev križišča Mestinje. Potekajo končna usklajevanja z mnenjedajalci, občina pa želi zadeve pospešiti, tako da bi bila v enem letu pripravljena projektna dokumentacija za izvedbo in izbran izvajalec,« je na sredini seji občinskega sveta dejal župan Matija Čakš.

Vir: Občina Šmarje pri Jelšah