Ministrica dr. Simona Kustec si je z županom mag. Brankom Kidričem ogledala gradnjo telovadnice pri POŠ Sv. Florijan

Foto: Občina Rogaška Slatina

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec si je pretekli teden v družbi župana Občine Rogaška Slatina, mag. Branka Kidriča, ogledala gradbišče izgradnje telovadnice pri POŠ Sv. Florijan.

Dela potekajo skladno s terminskim planom. Vrednost celotnega projekta, vključno s projektno dokumentacijo, gradbeno obrtniškimi deli, opremo, nadzorom in koordinacijo varnosti in zdravja pri delu, znaša 955.000 evrov. Ministrstvo bo sofinanciralo projekt v višini 241.000 evrov.

Ministrica je bila z videnim zelo zadovoljna. Predvsem pa je pohvalila pristop občine, da se je odločila za izgradnjo športnega objekta tudi v tej krajevni skupnosti ob podružnični osnovni šoli kjer demografski podatki kažejo, da tej šoli po številu učencev in kriterijih ministrstva, ne  pripadajo tako velike športne površine kot so predvidene v tem projektu. Župan je pojasnil, da so se za takšen pristop zavestno odločili, saj želijo zagotoviti uravnotežen razvoj občine na njenem celotnem področju in s tem ob višji kvaliteti bivalnega okolja, zraven kakovostne športne vzgoje zagotoviti tudi možnost rekreativne vadbe za vse občane. Seveda pa bo nova telovadnica v prvi vrsti služila vrtčevskim in osnovnošolskim otrokom v tej šoli.

Ministrica je tudi izpostavila, da se je še osebno zavzela, da bi Šolski center Rogaška Slatina dobil športni oddelek. Zato je bila  toliko bolj vesela informacije, da je v prvi letnik tega oddelka vpisano  kar 18 dijakov. V pogovoru pa je izrazila zadovoljstvo nad dobrim sodelovanjem med vsemi institucijami na področju predšolske vzgoje in izobraževanja ter lokalno skupnostjo.

Župan je v nadaljevanju pohvalil tudi Izobraževalni center Prah in visokošolsko institucijo Arema, ki je eden od stebrov višješolskega in visokošolskega izobraževanja v občini in regiji ter si s sodobnimi programi  prizadeva za dvig standarda izobraževanja v naši državi.

Povedal je tudi, da bo v letošnjem letu v Rogaški Slatini še en velik športni dogodek in sicer prvi Mednarodni festival športnega filma v Sloveniji, ki se bo odvijal v mesecu juniju ravno  v  našem mestu. V sklopu štiridnevnega dogajanja se pričakuje obisk svetovno znanih slovenskih športnikov. Projekt bo hkrati priložnost, da se dodatno promovira bogato zgrajena športna infrastruktura v občini in dosežki naših športnikov.

Ravnateljici vrtca in II. Osnovne šole, sta ministrici predstavili oba izobraževalna zavoda. Beseda je tekla še o razvojnih projektih občine na področju družbenih dejavnosti.

Avtor: Občina Rogaška Slatina