Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je sporočilo, da je v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2021. Na podlagi objavljenega količnika ostanejo vse določene ali dogovorjene preživnine na isti višini in se ne uskladijo, razen preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu maju 2020, ki se povečajo za 0,8%.

Iz tega razloga bodo letos obvestila o uskladitvi preživnin izdana in poslana upravičencem in zavezancem le za preživnine, ki so bile določene ali dogovorjene v mesecu maju 2020. Za vse ostale preživnine obvestila ne bodo poslana in velja, da ostane preživnina na določeni ali dogovorjeni višini.

Vir: Uskladitev preživnin v letu 2021 in pošiljanje obvestil