Ministrstvo za finance podpira odpravo posledic varčevalnih ukrepov za upokojence

Foto: Ministrstvo za finance

Ministrstvo za finance podpira odpravo posledic varčevalnih ukrepov za upokojence. Ker dodatne uskladitve še niso povsem odpravile negativnih učinkov na pokojnine, si bodo prizadevali poiskati ustrezne rešitve. Kar je bilo vzeto, mora biti vrnjeno.

Pri tem ponovno poudarjajo, da Vlada Republike Slovenije v letošnjem ali prihodnjih letih ne načrtuje kakršnegakoli nižanja pokojnin. Dejstvo je ravno obratno. Načrtovani izdatki za pokojnine se v prihodnjih letih zvišujejo. V letošnjem letu za skoraj 6 % in v prihodnjih letih za 2 do 3 %.

Poudarjajo, da je njihovo poslanstvo, da delajo za ljudi in tako bo tudi ostalo. Da jim je mar za blaginjo vseh ljudi, tudi upokojencev dokazujejo tudi z interventnimi ukrepi.

Več kot 300 tisoč upokojencev je v letu 2020 prejelo dva solidarnostna dodatka v višini do 300 evrov. Skupaj v višini 67 milijonov evrov v spomladanskem roku in 68 milijonov evrov ob koncu leta.

Upokojence so imeli v mislih tudi pri pripravi sprememb davčne zakonodaje. Zato predlagajo ponovno uvedbo tako imenovane seniorske olajšave, s katero se zmanjšuje letna davčna osnova za upokojence po dopolnjenem 70. letu.

Zelo pomembni koraki pa so bili narejeni tudi na področju demografskega sklada, ki ga v Sloveniji pričakujejo več let. Demografski sklad ni edini vir pokojnin, je pa dolgoročen in zato še toliko bolj pomemben.

Ministrstvo za finance