Na spletni strani Ministrstva za finance je bilo dne 5. 2. 2018 objavljeno obvestilo o ponudbi zakladnih menic. S tem je pristojno ministrstvo sporočilo da bo Republika Slovenija do dne 13. 2. 2018 do 12. ure zbira ponudbe za vpis in vplačilo trimesečnih zakladnih menic, šestmesečnih zakladnih menic in dvanajstmesečnih zakladnih menic.

Vse oblike zakladnih menic bodo izdane dne 15. 2. 2018, prav tako pa se bo istega dne zgodilo tudi vplačilo na avkciji sprejetih naročil. Višina vseh izdanih menic naj bi okvirno znašala 70.0000.000 evrov oziroma 70.000 lotov v apoenih po 1.000 evrov. Obveznosti iz trimesečnih zakladnih menic bodo dospele dne 17. 5. 2018, šestmesečnih zakladnih menic bodo dospele dne 16. 8. 2018 in obveznosti iz dvanajstmesečnih zakladnih menic bodo dospele dne 14. 2. 2019. Terjatve iz zakladnih menic niso zavarovane in za njihovo izpolnitev odgovarja izključno Republika Slovenija kot dolžnik.
Stock, Trading, Monitor, Desk, Business
Vpis in plačilo zakladnih menic Republike Slovenije se izvaja na podlagi Pravil za izvedbo avkcij državnih vrednostnih papirjev. Pri avkciji pa lahko neposredno sodelujejo primarni vpisniki, ki lahko podajo ponudbe v svojem imenu in za svoj račun ali v svojem imenu in za tuj račun. Druge pravne ali fizične osebe pa lahko  na avkciji sodelujejo posredno z oddajo naročil primarnim vpisnikom.

V tem postopku so primarni vpisniki: Abanka d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., SKB banka d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., Nova KBM d.d., UniCredit Banka Slovenija d.d. in Jefferies International Limited.

Ministrstvo za finance bo avkcijo zakladnih menic izvedlo preko sistema elektronskih avkcij, ki ga zagotavlja Bloomberg – Bloomberg Auction System. Dostop do tega sistema imajo samo primarni vpisniki, Ministrstvo za Finance in Bloomberg. Zaradi tega je pomembno, da vsi, ki ste zainteresirani za sodelovanje na avkciji zakladnih menic, ki jih ponuja Republika Slovenija pravočasno svojo namero oddate enemu od primarno določenih vpisnikov.

Vse informacije o zadnjem obvestilu o ponudbi zakladnih menic najdete na spletni strani Ministrstva za finance: http://www.mf.gov.si/si/stiki_z_investitorji_imetniki_vp/sporocila_za_javnost_o_izvedbi_avkcij/obvestila_o_ponudbi_zakladnih_menic_javnosti/.

M.I.