Ministrstvo za infrastrukturo potrdilo več kot 13 milijonov evrov za izgradnjo kolesarskih povezav na odseku Šentjur – Rogatec

Foto: Pixabay.com

Ministrstvo za infrastrukturo je sporočilo, da je potrdilo podporo gradnji kolesarske povezave Šentjur-Šmarje pri Jelšah-Rogaška Slatina-Rogatec po odsekih Šentjur-Grobelno, Šmarje-Belo-Mestinje-Podplat, Tekačevo-Podplat-Gabernik, Brezovec-Rogatec-Muzej na prostem.

Kolesarska povezava je razdeljena na 4 odseke, in sicer odsek Šentjur-Grobelno z dolžino 3.078 m, odsek Šmarje-Belo-Mestinje-Podplat dolžine 2.378 m, odsek Tekačevo-Podplat-Gabernik dolžine 3.581 m, odsek Brezovec-Rogatec-Muzej na prostem dolžine 7.003 m. V sklopu projekta bodo zgrajene nove kolesarske površine, tam kjer to ni mogoče ali pa ni ekonomično bodo potekale na vozišču obstoječih, manj prometnih cest. Območje bo ustrezno označeno s prometno signalizacijo. Na odsekih je predvidena dvostranska enosmerna površina ali dvosmerna kolesarska steza ob obstoječem cestišču na nekategoriziranih poteh ali kot novogradnja. Pot služi lahko tudi kot dovoz do posameznih stanovanjskih objektov in kmetijskih površin pod pogoji, določenimi s pravili cestnega prometa in predpisi, ki urejajo ceste. Na odsekih z večjim nagibom nivelete so predvidena počivališča.

Celotna kolesarska povezava obsega 16,04 km, od tega je predvidena novogradnja v dolžini 11,54 km. Vrednost projekta je ocenjena na 13.043.631,00 evra od tega bo Evrospa unija prispevala 4.256.476,80 evra.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo