Ministrstvo za notranje zadeve se ne strinja z današnjo 4 urno opozorilno stavko policistov in krivdo za slabo realizacijo stavkovnega sporazuma pripisuje sindikatom

Foto: facebook.com

Sindikat policistov Slovenije (SPS) je že dlje časa opozarjal pristojne institucije in javnost o vse bolj nevzdržnih razmerah za slovensko Policijo, ki se odraža zlasti v globoki kadrovski krizi in velikem upadu priliva novega kadra, kar ob izredno negativnem kadrovskem tednu lahko v naslednjih dveh do treh letih, ko bodo policistke in policisti vključeni v varovanja protokolarnih in drugih dogodkov v okviru predsedovanja Svetu Evropske unije ter vse bolj zaostrenih varnostnih razmerah, pomeni veliko obremenitev za delovanje varnostnega sistema Republike Slovenije.

V ta namen so v SPS pristojnemu Ministrstvu za notranje zadeve podal že več predlogov, ki naslavljajo navedeni problem, vendar odgovorni vse pobude vztrajno zavračajo iz nam neznanih razlogov, čeprav so v sindikatu prepričani, da so predlogi usmerjeni izključno v reševanje zadevne problematike in sicer na sistemski, strateški in dolgoročni osnovi.

Da bi bile zahteve policistov uslišane so danes med 8.00 in 12.00 izvedli štiri urno opozorilno stavko, ki so jo izvedli na podlagi drugega odstavka XI. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev.

Pristojno ministrstvo se s takšno potezo ne strinja, saj je prepričano, da so iz 27. decembra 2018 podpisanega stavkovnega sporazuma realizirali večino stavkovnih zahtev. Da pa niso realizirali II. točke stavkovnega sporazuma o  vrednotenju delovnih mest za zaposlene v javni upravi s posebnimi pooblastili (uniformirani poklici) je po mnenju Ministrstva za notranje zadeve krivo, da analiza še ni narejena in je Ministrstvo za javno upravo določilo rok za oddajo analize 28. februar 2020.

Urejanje kariernega sistema v policiji je kompleksna problematika, ki jo je treba rešiti celovito

Zato po navedbah ministrstva še vedno potekajo pogajanja o predlogu za spremembe in dopolnitve 22.č člena Kolektivne pogodbe za policiste, ki sta ga sindikata posredovala Vladi RS v skladu z drugim odstavkom V. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev. Prav tako po mnenju ministrstva del krivde pripada tudi SPS, ker naj bi med pogajanji posredoval zelo malo konkretnih predlogov, tisti, ki so jih podali, pa se v veliki meri sploh niso nanašali na zaveze vlade iz stavkovnega sporazuma.

M.I.