V Republiki Sloveniji je razglašena epidemija nalezljive bolezni in z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 je določeno, da vzgojno- izobraževalno delo poteka v obliki izobraževanja na daljavo. Zaradi velikih potreb šol po računalniški opremi, ki jo zagotavljajo tistim učencem, ki svoje opreme nimajo, se je Ministrstvo za obrambo odločilo za pomoč.

Na Ministrstvu za obrambo imajo računalniške monitorje, ki jih ne potrebujejo, so pa še primerni za uporabo in bodo lahko v pomoč javnim šolskim zavodom na področju vzgoje in izobraževanja ter drugim upravičencem pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela. Javni zavod Arnes je Ministrstvu za obrambo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje in šport posredoval seznam šol, ki so izrazile zanimanje za monitorje. Tako so za 25 šol pripravili pogodbe o brezplačnem prenosu 138 računalniških monitorjev.

Vir: Ministrstvo za obrambo