Ministrstvo za okolje in prostor nadaljuje s sanacijo otroških igrišč v Mestni občini Celje. Letos sanacija štirih igrišč.

Vrtec Tončke Čečeve na Aljaževem hribu po končani sanaciji zemljine. (Foto: MOC)

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) nadaljuje sanacijo onesnažene zemljine vrtcev v Mestni občini Celje, ki se je začela leta 2019. Potem ko so bili v letih 2019-2020 sanirani štirje vrtci, je v letih 2021 in 2022 predvidena sanacija treh vrtcev.

MOP se je leta 2019 lotil sanacije zemljine v vrtcih v Mestni občini Celje, saj so podrobne preiskave iz leta 2017 pokazale, da so tla v večini vrtcev onesnažena. Sanacija vključuje zamenjavo onesnažene zemljine in ureditev okolice vrtcev, med drugim zamenjavo ograj, hidroizolacijo stavb, zamenjavo komunalnih vodov in podobno.

V obdobju 2019-2020 je bilo poskrbljeno za sanacijo štirih igrišč in sicer v Vrtcu Anice Černejeve, enota Mavrica ter Vrtecu Zarja, enote Ringa raja, Mehurček in Živ-žav.

Ministrstvo za letos in prihodnje leto načrtuje sanacijo igrišč v Vrtecu Tončke Čečeve, enota Center, Vrtecu Zarja, enota Iskrica in Vrtecu Anice Černejeve, enota Luna. Hkrati se bo izvedla tudi sanacija otroškega igrišča ob Savinji.

Projekte sanacije je tudi tokrat izvedlo podjetje AZ-inženiring d.o.o. iz Celja, izvajalca gradbenih del pa bosta podjetji VOC Celje d.o.o., in INKAING d.o.o., ki sta z MOP sodelovali že pri prejšnjih sanacijah. Analize zemljine so bile izvedene leta 2019 v akreditiranem laboratoriju podjetja Talum d.o.o. Začetek del je predviden v obdobju jesenskih počitnic, od 22. oktobra, najprej v vrtcih Luna in Iskrica, nato še v vrtcu Center in otroškem igrišču ob Savinji. Dela bodo predvidoma trajala do konca marca 2022. Vrednost pogodbenih del za izvedbo sanacije vrtcev v letu 2021 znaša dobrih 1,2 milijona evrov.

V letu 2022 je predvidena še sanacija igrišča v Vrtecu Anice Černejeve, enota Sonce in enota Gaberje ter Vrtec uZarja, enota Čiračara.

Na MOP ocenjujejo, da bo skupni strošek sanacije vseh vrtcev v Mestni občini Celje znašal okoli tri milijone evrov, kar  bo v celoti zagotovljeno iz državnega proračuna.

Ministrstvo za okolje in prostor