Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) bo v dogovoru z Mestno občino Celje (MOC) letos nadaljevalo s sanacijo onesnažene zemljine na območju igrišč celjskih javnih vrtcev in s tem pomembno prispevalo k zagotavljanju zdravega okolja naših najmlajših.

Cilji za izboljšanje stanja okolja na območju vrtcev so znižati vrednosti arzena, svinca, kadmija in cinka v tleh na saniranih območjih otroških igrišč pod mejne vrednosti, zmanjšati izpostavljenost otrok toksičnim kovinam in preprečiti oziroma omejiti odlaganje in širjenje toksičnih kovin v okolje.

Po Dogovoru o sanaciji onesnažene zemljine na območju vrtcev v MOC, ki sta ga sklenili MOC in MOP februarja letos, bodo v letošnjem letu sanirani trije vrtci: Vrtec Tončke Čečeve – enota Center in pripadajoče igrišče ob Savinji, Vrtec Anice Černejeve – enota Luna in Vrtec Zarja – enota Iskrica.

Prihodnje leto bo MOP izvedel sanacijo še preostalih treh vrtcev od desetih: na igriščih enote Gaberje Vrtca Tončke Čečeve, enote Sonce Vrtca Anice Černejeve in enote Čira Čara Vrtca Zarja. Projektna dokumentacija za enoti Sonce in Čira Čara bo naročena še letos.

Ocenjena vrednost izvedbe ukrepov v letošnjem letu znaša 900.000 evrov (z DDV, za leto 2022 pa 600.000 evrov (z DDV). Sredstva so zagotovljena v državnem proračunu.

S projektom zamenjave zemljine je z lastnimi sredstvi začel MOC leta 2017. V želji, da otrokom zagotovijo varno igro na vrtčevskih igriščih, so najprej zamenjali zemljino na igrišču vrtca Tončke Čečeve na Hudinji, nato pa še na igrišču Vrtca Tončke Čečeve na Aljaževem hribu. Projekt je bil zahteven in kompleksen, vendar so ga kljub temu izpeljali strokovno.

Leta 2019 je projekt prevzel MOP, ki se je zavezal, da bo zamenjal zemljino na igriščih desetih javnih vrtcev in na igrišču pri Savinjskem nabrežju, ki ga uporabljajo otroci iz enote Center. Do danes so sanirana igrišča enote Ringaraja Vrtca Zarja, enote Mavrica Vrtca Anice Černejeve in enoti Mehurček ter Živ–žav Vrtca Zarja.

MOP je maja lani že izvedel sanacijo prvih štirih vrtcev: Mavrica, Ringaraja, Mehurček in  Živ Žav. S sanacijo onesnažene zemljine zaradi preteklih industrijskih dejavnosti so zagotovljeni pogoji za varno izvajanje programa predšolskih otrok v skupaj 19. oddelkih oziroma za približno 250 otrok letno. Skupno je bilo v vseh štirih vrtcih izkopane približno 4.300 m3 onesnažene zemljine, na novo urejenih približno 8.000 m2 travnih površin in še druge pohodne površine vrtcev.

Postopek sanacije je doprinesel tudi k napredku tehnologij za izvedbo sanacij onesnažene zemljine ter doprinesel zagonu  gospodarske dejavnosti (zlasti obrtniške in gradbene).

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor