Ministrstvo za zdravje na novinarski konferenci predstavilo javni razpis o e-oskrbi na domu

Foto: osebni arhiv

Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, Alenka Forte, je skupaj z Bogdanom Tušarjem, generalnim direktorjem Direktorata za razvoj zdravstvenega sistema, na današnji novinarski konferenci predstavila področje dolgotrajne oskrbe ter javni razpis »e-oskrba na domu«.

Pri dolgotrajni oskrbi je ključno razumeti, da ne obravnava zgolj starejših, pač pa predstavlja sistem storitev in ukrepov, namenjenih osebam, ki so zaradi bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti dlje časa ali trajno odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil. Ukrepi torej »zadevajo tako mladega invalida kot starejšo gospo,« kot je dejala Fortejeva.

Oba se srečujeta s podobnimi izzivi, kot so: razdrobljenost pravic med različnimi predpisi, odsotnost enotne ocenjevalne lestvice, zapleteni administrativni postopki, odsotnost centraliziranega dostopa do informacij, nezadostna razvitost in dostopnost do storitev v skupnosti. Vse to se lahko odraža tudi v dejstvu, da državljani s primerljivimi potrebami ne dostopajo nujno do primerljivih pravic.

Zaradi potrebe po strateških rešitvah je Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pripravilo Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki to področje natančno opredeli in definira na način, da med drugim:

  • vzpostavlja enotni ocenjevalni mehanizem za vstop v sistem,
  • upravičencu, ki to želi, omogoča, da ob ustrezni pomoči čim dlje ostane v domačem okolju,
  • v središče sistema postavi posameznika, ki v okviru svoje pravice izbere način opravljanja,
  • omogoča obvladovanje naraščajočega zasebnega financiranja posameznikov, ki povečuje tveganje revščine predvsem starejše populacije.

Predstavljen je bil javni razpis, ki ga je Ministrstvo za zdravje objavilo 28. januarja 2022  in je namenjen vsem ponudnikom e-oskrbe, ki izpolnjujejo pogoje, določene v javnem razpisu in oblikujejo konzorcij.

Predmet javnega razpisa sta promocija in sofinanciranje storitev e-oskrbe v podporo samostojnemu in varnemu bivanju na domu. Ciljne skupine javnega razpisa oziroma upravičenci za prejemanje e-oskrbe so osebe, ki podajo pisno izjavo da so polnoletne osebe, pri katerih je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti sposobnost samooskrbe omejena oziroma bivajo pretežni del dneva sami in živijo na svojem domu oziroma ne koristijo celodnevnih oblik institucionalne oskrbe (javni razpis definira tudi skupine oseb, ki se v prejemanje e-oskrbe vključujejo prednostno.

Skupna vrednost razpoložljivih nepovratnih sredstev je 3 mio evrov, od tega je v letu 2022 na razpolago 1.200.000 evrov, v letu 2023 pa 1.800.000 evrov.

Prvi pravilniki, ki izhajajo iz Zakona o dolgotrajni oskrbi bodo v javno razpravo posredovani 3.2. spodaj pa je moč najti povezavo do javne razprave omenjenih podzakonskih aktov na spletni strani e-demokracije.

  • Pravilnik o Strokovnem svetu za dolgotrajno oskrbo
  • Pravilnik o oceni upravičenosti do dolgotrajne oskrbe
  • Pravilnik o vsebini preizkusa spoznavnih sposobnosti
  • Pravilnik o kadrovskih pogojih, usposabljanju in superviziji v dolgotrajni oskrbi
  • Pravilnik o metodologiji opravljanja nadzora pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe
  • Pravilnik o vpisu v register izvajalcev dolgotrajne oskrbe

Pravilnik o metodologiji opravljanja nadzora pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe

Pravilnik o vpisu v register izvajalcev dolgotrajne oskrbe

Pravilnik o kadrovskih pogojih, usposabljanju in superviziji v dolgotrajni oskrbi

Pravilnik o vsebini preizkusa spoznavnih sposobnosti

Pravilnik o oceni upravičenosti do dolgotrajne oskrbe

Pravilnik o Strokovnem svetu za dolgotrajno oskrbo

Avtor: Ministrstvo za zdravje