Glede odstopa Skupnosti socialnih zavodov iz delovne skupine, so na ministrstvu za zdravje mnenja, da odstop v dani situaciji ni rešitev, saj se vsi soočamo s pojavom novega koronavirusa. Takšna odločitev pa jih ne preseneča, predvsem zato, ker je Skupnost socialnih zavodov soodgovorna za nastalo situacijo, saj so vsa leta sooblikovali organizacijo dela in kadrovske normative. Gre za diskreditacijo celotnega tvornega postopka iskanja skupnih rešitev znotraj delovne skupine.

Pri načrtovanju ustreznih ureditev na področju oskrbe starejših se ne bodo pogajali, saj morajo vse odločitve imeti strokovno in ne interesno podlago. Zagovarjajo rešitve, ki jih predlaga zdravstvena stroka glede širjenja novega koronavirusa ter tudi glede premeščanja okuženih oskrbovancev v bolnišnice. Vsak, ki potrebuje bolnišnično obravnavo, jo tudi dobi. Edino pravilno je, da o načinu zdravljenja odloča stroka in ne politika ali interesna združenja. Vsi skupaj delujejo v interesu oskrbovancev. Pričakovati, da se bo stanovalca zgolj zaradi suma na okužbo izselilo iz doma za starejše, je neetično, nestrokovno in nehumano.

Prav tako velja izpostaviti, da tudi v primeru prisotne okužbe z novim koronavirusom, okužba pri večini oskrbovancev poteka asimptomatsko ali pa so prisotno simptomi blagi – torej oskrbovanec ne potrebuje dodatne zdravstvene obravnave.

Nekateri socialno varstveni zavodi imajo pri ustrezni organizaciji con več izivov, kakor drugi. Izvajalci, ki so konstruktivno pristopili k iskanju rešitev, so ustrezne organizacijske rešitve pripravili in skladno s tem tudi delajo.

Kadrovske težave pestijo celoten zdravstveni sistem, izjema niso niti socialno varstveni zavodi. Tudi epidemija je pokazala, da je očiten manjko kadra, na področju osnovne in socialne oskrbe, ki jo uporabniki plačajo. Izvajanje teh storitev pa je pogosto prevaljena na zdravstvene delavce, kar je ugotovilo tudi Računsko sodišče v svoji reviziji.

Skupnosti socialnih zavodov predlagajo rešitev, da bi vsak DSO prispeval vsaj eno osebo (zdravstvenega delavca/negovalec) v skupen kadrovski bazen delavcev, ki bi se v primeru izbruha okužbe COVID-19 v DSO takoj aktivirali in tako ponudili vzajemno pomoč prizadetim. Ostali zdravstveni zavodi so se na podoben način že odzvali in ponudili pomoč.
V DSO so ob izbruhu okužbe napotene strokovne ekipe, poleg tega pa je ministrstvo v juliju za potrebe ustrezne reorganizacije (priprava con, čistih poti) v domovih, omogočilo, da se okužene začasno namesti v 4 bolnišnice z negovalnimi oddelki COVID-19. Ministrstvo za zdravje v sodelovanju s strokovnimi organizacijami nudi domovom strokovno pomoč z izobraževanjem kadrov za preprečevanje okužbe z novim koronavirusom. Domovi imajo dodatno možnost, da se za strokovno pomoč obrnejo na posebej za njih vzpostavljeno brezplačno telefonsko številko.

Prav tako je ministrstvo socialno varstvenim zavodom poslalo informativno povpraševanje o interesu za nabavo bivalnih zabojnikov, ki bi dodatno olajšali morebitne prostorske stiske socialno varstvenih zavodov in jih podprlo v čim bolj učinkoviti pripravi na življenje z novim koronavirusom, za katerega napovedujejo, da bi bil v Sloveniji lahko prisoten tudi več let.

Vir: Ministrstvo za zdravje