V Združenem kraljestvu je pred petdesetimi leti nastal program Mednarodno priznanje za mlade (MEPI), ki je želel podati odgovor na vedno večjo formalizacijo izobraževanja. V omenjeni program so že četrto leto zapored vključeni tudi dijaki Gimnazije Celje Center, ki so letošnji program zaključili v preteklem tednu s poskusnimi in kvalifikacijskimi odpravami. Program temelji na izkustvenem učenju na štirih področjih, na prostovoljstvu, v veščinah, v športu in v odpravah. Tako mlade spodbujajo k iskanju notranje motivacije, aktivnega in učinkovitega postavljanja ciljev, ki hkrati izvrstno dopolnjujejo njihov razvoj v najstniških letih.

Ob koncu letošnjega šolskega leta 2017/2018 je bilo v program vključenih 48 dijakov Gimnazije Celje Center. Ker program poteka na različnih stopnjah je bilo letos 20 dijakov vključenih v začetno bronasto stopnjo, 10 dijakov v srebrno stopnjo in 28 v zlato stopnjo. Za izvedbo programa na gimnaziji skrbi koordinatorica programa prof. Marjeta Brežnik, pomaga pa ji še 6 mentorjev. Udeleženci programa si morajo ob začetku vsake stopnje na vseh štirih področjih postaviti cilje, ki jih morajo realizirati v šestih oziroma dvanajstih mesecih po vnaprej določenem protokolu in vodenju vseh aktivnosti v indeksu dosežkov, ki ga na zaključku vsake stopnje potrdi in certificira Nacionalni urad MEPI v Ljubljani.

Foto: arhiv GCC

Dijaki Gimnazije Celje Center so na področju učenja novih veščin raziskovali in se učili kaligrafije, japonščine, korejščine, joge, kuharstva, peke in novinarskega dela. Na področju športa so poleg klasičnih športov svoje znanje nadgrajevali še iz šaha, plezanja, lokostrelstva, kajakaštva. Na področju prostovoljstva so mladi letos sodelovali s Splošno bolnišnico Celje, Osrednjo knjižnico Celje, Društvom za gluhe in naglušne in Celjskim mladinskim centrom. Na gimnaziji so zelo ponosni, da se v program vključujejo tudi starejši in nekdanji dijaki programa MEPI.

Foto: arhiv GCC

Za udeležence programa so najzanimivejše in najatraktivnejše pustolovske odprave, ki trajajo od 2 do 4 dni. V teh odpravah morajo udeleženci pokazati vso naučeno znanje, ki so ga pridobili na področju športa in veščin. Morajo pa pokazati tudi znanje s področja orientacije, prve pomoči, in preživetja v naravi saj so na odpravah prepuščeni lastni iznajdljivosti in sodelovanju brez pomoči mentorjev in sodobne tehnologije. Letos so se vsi, ki so bili vključeni v bronasto stopnjo na poskusno in kvalifikacijsko pot odpravili po Posavskem hribovju, vse, ki so bili vključeni v srebrno stopnjo je pot vodila na Pohorje, vsi, ki so želeli pridobiti zlato priznanje pa so morali prehoditi pot po Smrekovškem hribovju. Letošnji zlatniki bodo morali kvalifikacijsko odpravo izvesti prihodnje leto, in sicer v angleškem Walesu in po Dugem otoku in po Kornatih na Hrvaškem.

Foto: arhiv GCC

V program se v Celju aktivno vključujejo tudi III. Osnovna šola Celje in Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije Šolskega centra Celje. Omenjene tri šole skupaj tudi organizirajo priprave in odprave. Sam program aktivno podpira tudi Mestna občina Celje, ki v celoti poravnava stroške vsakoletne članarine šole.

M.I.