V Termah Olimia se zavedajo, da za dosego ciljev in rezultatov niso dovolj zgolj storitve same, ampak temu dajo pravo vsebino in vrednost šele zaposleni, ki s svojim strokovnim znanjem, veščinami in kančkom osebnega pristopa njihovih storitev predstavljajo in

V Termah Olimia se zavedajo, da je ključ do uspeha v znanju, ki je tudi ena izmed njihovih temeljnih vrednot. Da bodo tudi v prihodnje uresničevali zastavljene cilje, vabijo mlade, da se prijavijo na razpis za dodelitev kadrovskih štipendij.

Štipendistu ali štipendistki Term Olimia bo poleg finančne podpore omogočena tudi pomoč pri pripravi seminarskih nalog. Prav tako bo imel/-a priložnost spoznati bodoče delovno okolje in sodelavce ter si v okviru študentskega dela pridobiti nove delovne izkušnje.

Štipendija obsega:

– osnovno štipendijo (ki je odvisna od letnika),
– dodatek za učni uspeh,
– dodatek za oceno mentorja.

Štipendirajo naslednje poklice:

– kuhar,
– natakar,
– slaščičar,
– elektrotehnik – mehatronik.

Prijava naj vsebuje:

– prošnjo za štipendijo z navedbo izbrane smeri ter letnika šolanja, življenjepis, zadnje šolsko spričevalo, potrdilo o vpisu za šolsko leto 2019/2020 (če ga še nimate, ga lahko pošljete naknadno), priznanja in pohvale za dosežke, izjava kandidata, da ne prejema druge štipendije.

Postanite del uspešne ekipe! Ekipe Term Olimia.

Na razpis kadrovskih štipendij se je možno prijaviti do 13. novembra 2019 na elektronski naslov [email protected] ali po pošti na naslov:

Terme Olimia d.d.
Kadrovska služba
Zdraviliška cesta 24
3254 Podčetrtek

Vir: terme-olimia.com .