Mladi: Raziskujte svet okoli sebe s Celjskim mladinskim centrom in z Zvezo tabornikov Slovenije – uspelo vam bo!

Foto: Nina Medved

V preteklih dneh je Celjski mladinski center v sodelovanju z Zvezo tabornikov Slovenije pričel že tretji sklop projekta TAPOS (Taborniški pospeševalnik), ki je namenjen mladim iskalcem zaposlitve in s katerim želijo dvigniti zaposljivost med mladimi.

Vodja programa Blaž Zupančič je v izjavi za javnost povedal, da želijo s programom mlade opolnomoči, da bodo znali sprejemati odgovornosti, ki bodo oblikovala njihova življenja. Po njegovih besedah ni cilj samo mladim najti zaposlitev, ker bi v tem primeru morali delavnice obiskovati vsake dve do tri leta ampak jih naučiti sprejemati prave odločitve v življenju.

Blaž Zupančič, foto: Nina Medved

Zveza tabornikov Slovenije je lansko jesen začela z omenjenim programom in do sedaj vanj vključila 80 mladih starih med 21 in 29 let. Sam Program so poimenovali RR, ker kratica pomeni raziskovalec, raziskovalka, saj želijo, da mladi raziskujejo svet okoli sebe s čimer pridobijo izkušnje, ki pripomorejo k njihovemu razvoju.
Sam Program RR traja tri mesece, kjer udeleženci najprej pregledajo kakšne delovne in prostovoljske izkušnje imajo, predvsem pa kakšna doživetja so jih pripeljala do njihove trenutne osebnosti. Po tem začetku s pomočjo interaktivnih aktivnosti ugotovijo katere vrednote so jim v tem trenutku življenja pomembne, kaj so njihove življenjske sanje ter ali imajo kakšen strah, ki jih ovira pri uresničitvi življenjskega cilja. Ko udeleženci Programa RR zaključijo s temi dejavnostmi se pričnejo spoznavati s sodobnim trgom dela in različnimi delovnimi procesi. Tako potem skupaj najdejo tiste interese, ki so jim pisani na kožo in s pomočjo le-teh ustvarijo svojo strategijo in cilje, ki jih želijo doseči na različnih področjih svojega življenja.
01Jan052018_TAPOS_ProgramRR_FotoNinaMedved-2.jpg
Foto: Nina Medved

V programu sodelujejo različni mentorji, ki so uspešni na različnih področjih. Trenutno pri projektu Celju sodelujejo : Matija Goljar, vodja mladinskega podjetniškega peskovnika Ustvarjalnik; Rok Capuder iz zavoda 404; Neža Krek vodja programa Sanjska služba; dr. Tomaž Erzar s Študijsko-raziskovalnega centra za družino iz Ljubljane; Jernej Pangeršič, vodja podjetniškega inkubatorja Katapult ter Jona Mirnik Cerar, vodja centra Bodi pripravljen.

Blaž Zupančič je še povedal, da bi bil program uspešen, ko bi 75% vseh mladih vključenih v projekt našlo zaposlitev. Do sedaj pa je bilo takšnih udeležencev 11 in med njimi so nekateri našli tudi zaposlitev za nedoločen čas. So pa v Celjskem mladinskem centru zadovoljni, da se je nekaj udeležencev vključilo v ostale programe za spodbujanje zaposlovanja, ki potekajo pod njihovim vodstvom, nekaj pa jih sodeluje pri podobnih lokalnih projektih.
M.I.