Mladi za Celje – Osnovnošolci predstavili 65 raziskovalnih nalog

Foto: MOC

Na Osnovni šoli Hudinja je bila minuli četrtek javna predstavitev osnovnošolskih raziskovalnih nalog, ki so nastale v šolskem letu 2024/2023 v okviru projekta Mladi za Celje. Letos je 139 učencev, ki so delali z 58 mentorji, strokovnim komisijam predstavilo kar 65 raziskovalnih nalog.

V strokovnih komisijah, ki so ocenjevale raziskovalne naloge, sodeluje blizu petdeset strokovnjakov z različnih področij. Mladinsko raziskovalno delo je v 46-ih letih preraslo v pravo medgeneracijsko gibanje, saj je lep in vzoren primer produktivnega sodelovanja med učenci, učitelji in člani komisij.

Gre za projekt z najdaljšo, več kot štiridesetletno tradicijo načrtnega dela z mladimi na področju znanosti in razvoja v Sloveniji. Ideja o usklajenih aktivnostih, s katerimi so med mladimi poglobili zanimanje za znanost in tehnologijo, se je v Celju rodila v začetku šestdesetih. Iz te zamisli se je kasneje razvilo gibanje Znanost mladini. Svoje inovacije so mladi Celjani predstavljali že na srečanjih “Inovator Celja”. Od leta 1978 dalje pa je poseben odbor Občinske raziskovalne skupnosti organiziral, povezoval in koordiniral raziskovalno delo mladih na nivoju celjske občine.

V projektu sodelujejo vse osnovne šole iz Mestne občine Celje ter srednje šole Šolskega centra Celje, I. gimnazija v Celju, Ekonomska šola Celje, Gimnazija Celje – Center in Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje.  Predstavitev srednješolskih raziskovalnih nalog je bila 27. marca.

Letos so se projektu pridružile tudi osnovne šole Vojnik, Šmarje pri Jelšah, Frankolovo, OŠ Frana Malgaja Šentjur, OŠ Dobje in OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice.

Na Mestni občini Celje so ponosni na bogato tradicijo raziskovanja v Mestni občini Celje. Mlade raziskovalce je  nagovoril podžupan Uroš Lesjak, ki je med drugim izpostavil, da jih radovednost, prodornost in ustvarjalnost mladih vsako leto navdušujejo.

Mestna občina Celje