Uprava Republike Slovenije za javna plačila obvešča, da bo v ponedeljek, 15. 3. 2021 zaradi tehnične nadgradnje začasno moten dostop do spletne aplikacije UJP e-plačila.

Zaradi tehnične nadgradnje sistema spletnih plačil UJP bo tako na poprej naveden datum od predvidoma 9.00 do 9.30 ure, moten dostop do spletne aplikacije UJP e-plačila.

Vir: Uprava RS za javna plačila