Muzejski trg dobil novo podobo ter povezanost s Staro grofijo

Foto: Matej Novak

Celje je postalo bogatejše za podzemni objekt, ki služi zaščiti arheoloških ostalin in je hkrati postal z dvema podzemnima hodnikoma povezan s kletjo Stare grofije. Tako so na občini zaključili 1,5 milijona evrov vredno obnovo Muzejskega trga. Sedaj morajo zaključiti še restavratorska dela in potem bodo za javnost odprli razstavo dragocenih arheoloških najdb, ki pričajo o bogati zgodovini mesta. Med obnovo trga so arheologi namreč našli odlično ohranjene freske v kompleksu rimskodobne vile. Gre za zelo redke freske zato so na občini prepričani, da bodo le-te privabile v mesto številne domače kot tudi tuje goste.

Na občini so z obnovo Muzejskega trga pričeli v letu 2017, ki je med drugim tudi v celoti zavarovan kot arheološki in naselbinski spomenik. Tako so v celoti obnovili gospodarsko infrastrukturo, položili nove tlake in namestili novo urbano opremo ter javno razsvetljavo. Na trgu sedaj stoji tudi pitnik, zasajena so nova drevesa ter podzemni zbiralniki komunalnih odpadkov. Z deli je bilo obnovljenih 2873 kvadratnim metrov trga, s čimer mu je bil vrnjen ugled, aktivnost in poudarjena zgodovinska vrednost. V tem času je bilo urejenih 800 kvadratnih metrov trga Na okopih, kjer je sedaj urejeno manjše parkirišče in skladno z zahtevami celjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije zgrajen opečni zid.

Foto: Matej Novak

Obnova Muzejskega trga in trga Na okopih je skupaj z arheološkimi raziskavami stala nekaj več kot milijon evrov. Izgradnja objekta s hodnikoma in arheološkimi raziskavami pa še dodatnih pol milijona evrov. Denar za obnovo je priskrbela Mestna občina Celje iz občinskega proračuna.

Vir: MOC