Na celjskem delu kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur že asfalt

Foto: Mestna občina Celje

Gradnja kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur vidno napreduje in se mestoma bliža prepoznavni podobi končne ureditve kolesarske poti. Na celjskem delu trase je povezava že asfaltirana.

V Mestni občini Celje je trasa kolesarske povezave, ki je speljana na desnem bregu Voglajne, od Zgodovinskega arhiva Celje, mimo območja stare Cinkarne, ter ob železniški progi do Teharske ceste, že asfaltirana.

Na novem mostu čez Hudinjo je izvajalec montiral ograjo, v avgustu je predvidena izvedba zaključnega tlaka.

V Občini Štore trenutno prestavljajo in prilagajajo komunalne vode. Julija bo izvajalec pričel z rušenjem Godčevega mostu, gradnja novega pa je predvidena v obdobju od julija do oktobra letos. V teku so priprave na asfaltiranje na celotni trasi v občini, od Godčevega mostu do meje z Občino Šentjur.

Na naslednjem mostu čez Voglajno (Voglajna 2) so že izvedeni temelji in oporniki. V naslednjih tednih bo izvajalec na gradbišče pripeljal in sestavil jekleno prekladno konstrukcijo, sama montaža jeklene konstrukcije na temeljne opornike pa je predvidena konec meseca julija oziroma v začetku avgusta. Na mostu čez Žikovski potok je v avgustu predvidena izvedba zaključnega tlaka.

V teh dneh je asfaltiranje trase načrtovano še v Občini Šentjur, in sicer na odseku od Prožinske vasi pa vse do vstopa v mesto Šentjur. Na zadnjem odseku kolesarske povezave v samem mestu Šentjur, pa se izvajajo zemeljska dela.

Za izgradnjo kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo marca 2022 sklenila pogodbo z izvajalcem gradbenih del, JV VOC Celje, d.o.o. (vodilni partner) in Kolektor CPG, d.o.o. (partner), v vrednosti 8,8 milijonov EUR. Na podlagi Dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije je za projekt odobreno sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v vrednosti 2,7 milijona EUR. Rok za dokončanje del je 21 mesecev od uvedbe izvajalca v delo, t.j. decembra 2023.

Več kot 11 kilometrov dolga kolesarska povezava, ki bo del državnega kolesarskega omrežja, bo omogočila varnejše kolesarjenje med tremi sosednjimi občinami ter prispevala h krepitvi trajnostne mobilnosti in novim možnostim razvoja (kolesarskega) turizma na tem območju.

Mestna občina Celje