Na Cesti v Trnovlje pri Celjskih mesninah postavljeno začasno krožišče

Foto: MOC

Mestna občina Celje (MOC) je poskrbela za postavitev montažnega krožišča na Cesti v Trnovlje pri podjetju Celjske mesnine. V kolikor bo čas pokazal, da se je z novim krožiščem na tem odseku promet umiril, hkrati pa se je povečala pretočnost bo občina poskrbela za izgradnjo novega krožišča. Naložbo vredno 38.000 evrov so pokrili iz proračuna občine. Ob tem so še zapisali, da gre pri elementih za prenosne komponente, ki jih lahko prenesejo na drugo lokacijo.

Občina je sredi meseca maja končala z gradnjo krožišča na Glaziji, ki je Ljubljansko cesto povezalo z Garažno hišo Glazija in Splošno bolnišnico Celje, sicer pa je dolgoročno zelo pomembo tudi zaradi načrtovane širitve garažne hiše in ureditve izvoza za reševalna vozila Zdravstvenega doma Celje.

MOC si prizadeva, da bi čimprej uredili tudi krožišče na cesti od Celja do Laškega, pri mostu čez Savinjo ter na Kidričevi cesti z lokacijo ceste za Slance in Bukovžlak. Za obe krožišči je občina že pripravila projektno dokumentacijo, vse postopke sedaj vodi Ministrstvo za infrastrukturo, saj gre za državni cesti. Kljub vsemu občina na prvi lokaciji do izgradnje stalnega krožišča načrtuje postavitev začasnega.

M.I.