Po poročanju Novega tednika se v občini Dobrna vrsto let pojavljajo nepravilnosti na področju odlaganja odpadkov. Občani opažajo, da posamezni obrtniki odlagajo na zbirnih mestih takšne odpadke, ki tja ne sodijo. Občina bo zaradi rešitve teh težav uvedla na zbirnih mestih video nadzor.

Na zadnji seji je tako sklenil občinski svet. V zadnjih letih je bilo prepovedano odlaganje že večkrat tema razprav občinskih svetnikov. Na območju Dobrne je za ločevanje odpadkov na voljo sedem zbirnih mest. Težave zaradi odlaganja odpadkov, ki jih pripeljejo posamezni obrtniki se pojavljajo predvsem na treh zbirnih mestih, katera so očem nekoliko bolj skrita.

Občani opažajo, da pripeljejo odpadke predvsem obrtniki iz sosednjih občin, zlasti iz velenjske. Pravno podlago za snemanje pa občina omenja uredbo Evropskega parlamenta.

M.I.