Na gradu Podsreda projekt vreden 151.833,42 evrov prve goste pričakal v maju

Foto: Občina Kozje

Z Občine Kozje so sporočili, da so dela na gradu Podsreda so v polnem teku. Lastnik gradu katerega lastnik je občina, je ob koncu leta 2019 pristopila k ureditvi prenočitvenih kapacitet v spodnjem gospodarskem poslopju gradu. Sedaj so sporočili, da bodo lahko obiskovalci prve rezervacije apartmajev in sob izvedli že v mesecu maju 2020, saj mora izvajalec gradbenih del, podjetje GES d.o.o., skladno s pogodbenim rokom dela zaključiti najkasneje do 31. 3. 2020.

Pogodbena vrednost del za ureditev prenočišč znaša 151.833,42 EUR z DDV. Koncept zasnove apartmajev temelji na ohranjanju kulturne dediščine stavbe in celotnega kompleksa gradu Podsreda.

Foto: Občina Kozje

V primeru gradu Podsreda gre za najbolj grajski med gradovi na Slovenskem so zapisali na Občini Kozje. Grad je tudi spomenik lokalnega pomena, saj leži na območju  Kozjanskega parka, kateri tudi upravlja z gradom. Na gradu v zadnjem času beležijo tudi porast domačih in tujih gostov zato so se leta 2019 odločili, da bodo pristopili k ureditvi prenočitvenih kapacitet.

Na občini so še zapisali, da gre za inovativen turistični produkt na tem območju, ki se navezuje na povezovanje narave in kulture in v enkratno okolje gradu, prinaša 16 novih namestitev.

Županja Občine Kozje Milenca Krajnc je o projektu dejala: »Nove nastanitvene kapacitete na gradu Podsreda bodo predstavljale popolnoma novo, inovativno ponudbo na območju Obsotelja in Kozjanskega. S sodobno urejenimi grajskimi apartmaji in sobami bo upravljavec objekta privabljal domače in tuje goste, predvsem tiste, ki jih zanimajo izjemna kulturna dediščina, odmaknjenost od mestnih središč, mir in ohranjena narava, v kateri je mogoče prisluhniti melodijam tišine, šelestenju listja, ptičjemu petju, ter seveda izjemna kulinarika izpod pridnih rok naših pridelovalcev lokalno pridelane hrane. Zagotovo pa je to edinstven projekt odličnega sodelovanja različnih deležnikov na območju, ki ga bomo spremenili v skupen uspeh v smislu promocije, trženja povezovanja …«

V sklopu projekta se bodo v obstoječih prostorih, v katerih so že bila izvedena groba gradbena dela, opremili trije apartmaji in tri sobe. Pred tem se bodo v prostorih izvedla še zaključna gradbena dela, ki obsegajo finalne obdelave tlakov, sten in stropov. Občina Kozje je v ta namen v preteklem letu podpisala gradbeno pogodbo z izvajalcem del, podjetjem GES d.o.o., Opekarniška cesta 15C, 3000 Celje. Pogodbena vrednost del za ureditev prenočišč znaša 151.833,42 EUR z DDV. Izvajalec mora skladno s pogodbenim rokom dela zaključiti najkasneje do 31. 3. 2020.

Foto: OŠ Podčetrtek

Koncept zasnove apartmajev temelji predvsem na ohranjanju kulturne dediščine stavbe in celotnega kompleksa gradu Podsreda, prvi gostje pa bodo lahko na gradu prespali že na začetku letošnje sezone.

Hkrati z ureditvijo prenočitvenih kapacitet pa že tečejo dela glede priprave turističnih paketov, ki bodo gostom nudili možnost celovitega doživetja destinacije in široke ponudbe znamenitosti, kulinarike, domačih proizvodov in spoznavanja tradicionalnih dejavnosti, seveda v sodelovanju z gospodarsko interesnim združenjem za pospeševanje turizma Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje.

Dodaten dokaz za dobro delovanje in vodenje ter za to, da smer razvoja na gradu Podsreda teče v pravo smer, pa sta tudi nagrada Jakob 2020 – sejemska nagrada za kakovost in odličnost v turizmu – in prejeti naziv ambasador inovativnosti v turizmu za področje inovativne turistične vsebine in programe v gradovih in dvorcih 2020, ki ju je mednarodna komisija soglasno dodelila programu Gradovi Posavja, katerega del je tudi Grad Podsreda.

Vir: Občina Kozje