Na I. osnovni šoli Celje so bogatejši za novo telovadnico

Foto: Edi Einspieler

Na slavnostnem odprtju nove sodobne telovadnice pri I. osnovni šoli Celje sta bila prisotna tako ravnatelj I. osnovne šole Celje Branko Močivnik kot župan Mestne občine Celje Bojan Šrot. Sama investicija je trajala tri leta in jo bo v večji meri iz proračuna pokrila Mestna občina Celje. Njena vrednost je ocenjena na 3,8 milijona evrov.

Stara telovadnica je bila majhna in ni več zadoščala normativom športne vzgoje zato so v I. osnovni šoli Celje že leta opozarjali na pomanjkanje vadbenih površin, ki bi jih v šoli nujno potrebovali za nemoteno izvajanje pouka športne vzgoje. Na podlagi opozoril so se v Mestni občini Celje odločili za aktivnosti, ki so omogočale ureditev in zagotovitev vadbene površine, ki bo namenjena tako tamkajšnjim učencem kot ostalim meščanom. Največ bodo z investicijo seveda pridobili učenci I. osnovne šole Celje, ki bodo sedaj lahko pri pouku športne vzgoje izvajali večje število aktivnosti. Poleg učencev bodo lahko telovadnico v popoldanskem času in ob koncih tedna koristila športna društva in druga zainteresirana javnost, ki bo lahko izvajala širok spekter športnih aktivnosti v novih prostorih.

Foto: Edi Einspieler

Na sami otvoritvi je vse prisotne nagovoril župan Mestne občine Celje Bojan Šrot, ki je med drugim dejal »Današnji dan se bo zapisal v zgodovino našega knežjega mesta. Verjetno smo vsi zelo veseli, da bodo hrup in ropot gradbenih strojev v tem čudovitem objektu končno zamenjali otroški smeh, vzkliki športnikov in njihovih navijačev. V Celju smo zelo ponosni na to, da si upravičeno rečemo, da smo najbolj športno mesto v Sloveniji«. Župan je v svojem govoru postregel tudi s podatkom, da v Celju deluje 70 športnih klubov v katerih se ukvarjajo s 50-imi športnimi disciplinami. Poudaril je tudi, da Celje razpolaga z največ kvadratnimi metri, ki so namenjeni športnim površinam na število prebivalcev v Sloveniji. »Ta telovadnica, ki ji včasih rečemo tudi mini športna dvorana, je nekaj posebnega. Ob tem, da je največji šolski telovadniški objekt v Celju, jo krasi tudi čudovita plezalna stena in verjamem, da bo na njej zelo pestro in živahno« je še dodal župan Bojan Šrot na včerajšnji otvoritvi.

Vse prisotne je nagovoril tudi ravnatelj I. osnovne šole Celje Branko Močivnik, ki ob tem dogodku ni mogel skriti navdušenja. »I. osnovna šola Celje se je vselej v zgodovino zapisovala na prav poseben način. Kot zgledna vzgojno-izobraževalna ustanova se je ves čas na mnogih področjih vključevala v življenje mesta Celje. Na naši šoli je svojo športno pot začelo ogromno uspešnih celjskih športnikov, ki so ime celjskega športa ponesli v svet, saj so se kot člani različnih državnih reprezentanc udeleževali tekmovanj na najvišji ravni« je povedal Branko Močivnik. V svojem govoru se je tudi zahvalil vsem, ki so pripomogli k tej sodobni pridobitvi za šolo in poudaril, da bo njihova kronika številka 143 prav posebna, saj bo v njej zapisano, da so pridobili nov čudoviti športni objekt.

Pri sami telovadnici oziroma športnem objektu je potrebno izpostaviti, da razpolaga s plezalno steno, ki bo predstavljala tudi sodoben plezalni center. Med samo gradnjo je plezanje postalo tudi olimpijska disciplina zato se je investitor odločil, da bo prvoten načrt plezalne stene malo spremenil. Tako so plezalni steni povečali naklon in samo višino. S tem bo plezalna stena omogočala organizacijo tekmovanj in izobraževanj. V samem centru bo lahko hkrati plezalo do 20 ljudi medtem, ko bo ostali del telovadnice namenjen ostalim športnim dejavnostim. Poudariti je potrebno, da je bil plezalni center načrtovan v sodelovanju z vrhunskimi plezalci. Tako so na hitrostni in visoko težavnostni steni vgrajena avtomatska samovarovala, na balvanski steni pa Moon Wall, kar omogoča računalniško povezavo z aplikacijo in izbor več tisoč vrst plezalnih smeri.

Foto: Edi Einspieler

Objekt je zgrajen v dveh etažah. Tako ima pritličje in galerijo s skupno neto površino 2.442,37 m2. Igralno površino lahko razdelijo na tri dele, kar omogoča odvijanje različnih športnih panog na enkrat. Kot je bilo že omenjeno je investicija znašala okoli 3, 8 milijona evrov, ki jih bo v veliki meri priskrbela Mestna občina Celje. Fundacija za šport bo prispevala 72.00 evrov, skladno z Zakonom o financiranju občinskih investicij pa je Mestna občina Celje za investicijo v letu 2017 prejela 143.000 evrov, v letošnjem letu pa bo prejela še 249.000 evrov.

M.I.