Na Mestno pokopališče Celje po novi in širši cesti

Foto: MOC

Celje, 17. oktober 2020 – Mestna občina Celje je v teh dneh zaključila z rekonstrukcijo 230 metrov dolgega odseka Kolškove ulice od križišča z lokalno cesto Celje – Teharje do parkirišča pri Mestnem pokopališču Celje. Obnovljena cesta so že predali v uporabo.

 

Foto: MOC

Pred obnovo je bil omenjeni odsek ceste širok le štiri metre, kar je nasproti vozečim voznikom med srečanjem povzročalo nekaj težav in slabe volje. Obnovljeni odsek ceste je po obnovi širši za meter, na delih, kjer so objekti, pa 80 centimetrov. Vožnja po njej je tako za tamkajšnje stanovalce kot obiskovalce mestnega pokopališča sedaj lažja in predvsem varnejša. Lažji je tudi uvoz iz lokalne ceste na Kolškovo ulico.

V sklopu gradbenih del, ki so jih pričeli v mesecu avgustu in so znašala 145.000 evrov je izvajalec VOC poskrbel za zamenjavo komunalnih vodov in postavitev nove razsvetljave. Pomanjkanje prostora pa ni omogočalo izgradnjo pločnika na tem odseku cestišča.

M.I.