Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so takoj po zaprtju vzgojno – izobraževalnih zavodov vso pozornost namenili izvedbi izobraževanja na daljavo.

Pri tem so še posebej zasledovali naslednje ključne cilje: 

  • zagotavljanje kontinuiranega izobraževalnega procesa, ki je ustrezno prilagojen izrednim razmeram,
  • preprečevanje nastajanja večjih razlik med učenci pri osvajanju znanja v tem času ter posebna skrb za ranljive skupine ter
  • zagotavljanje ustreznih orodij za tehnično podporo učiteljem pri izvajanju izobraževanja na daljavo.

Poročilo o izvedbi ukrepov na področju vzgoje in izobraževanja v času epidemije Covid-19 je dosegljivo tukaj.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport