Občina Slovenske Konjice je 17. septembra 2018 dosegla in tudi sklenila dogovor z lastnikoma zemljišč, po katerih poteka odsek občinske ceste Slovenske Konjice – Zreče. Sklenjen dogovor je bil podpisan v obliki notarskega zapisa, ki sedaj omogoča občini nemoteno urejanje omenjenega odseka občinske ceste.

Plačilo zemljišča bodo izvedli takoj, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za sklenitev pogodbe, Vendar na občini opozarjajo, da bo do končne realizacije dogovora potrebno počakati še nekaj časa, saj morajo biti izpolnjeni vsi pogoji iz dogovora med strankami postopka. Tako bo sedaj lahko investicija rekonstrukcije LC Slovenske Konjice – Zreče potekala po obstoječi trasi in skladno z načrtovanim terminskim planom.

Sklenitev dogovora za odkup zemljišča pomeni zmanjšanje gradbenih del v smislu izgradnje podpornega zidu in prestavitve dela trase ceste. Prav tako bo s tem dogovorom lahko dosežen končni rok investicije, ki je postavljen na maj 2019.

 

M.I.